18.08.2016 Auteur: Zehnder Clean Air Solutions

Het magazijn van de toekomst

In de komende vijf jaar bestaat er een goede kans dat de gemiddelde magazijnmedewerker in zijn dagelijks werk te maken krijgt met robots. Het klinkt misschien absurd als het zo wordt gezegd, maar de combinatie van technologische ontwikkelingen en de snel veranderende wereldeconomie maken dit tot een zeer reële mogelijkheid.

Om de nabije toekomst te kunnen begrijpen, moeten we eerst het heden begrijpen. De totale wereldbevolking groeit al eeuwenlang ononderbroken. In Europa lijken de geboortecijfers echter af te nemen. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid gevolgen hebben voor de omvang van de werkende bevolking en dat zal op zijn beurt gevolgen hebben voor organisatorische processen omdat de arbeidsmarkt krapper zal worden.

Terwijl de toekomstige arbeidsmarkt krapper wordt, zal de wereldeconomie blijven groeien en zullen nieuwe concurrenten een deel van de beschikbare koek willen bemachtigen. De bedrijfskosten nemen in alle marktsegmenten toe en daarom worden hoge verwachtingen gesteld aan de kwaliteit, efficiëntie en snelheid van levering. Deze uitdagingen zijn bijzonder belangrijk bij het beheer van logistiek en productie in bijvoorbeeld magazijnen en fabrieken. En dit is de reden waarom:

 

Het veranderende gezicht van de logistiek


Het gemiddelde gewicht van zendingen neemt toe: meer goederen – en zwaardere goederen – moeten gehanteerd en verwerkt worden. Bedrijven worden daarbij voor een keuze gesteld. Een verhoging van de kosten bij een verlaging van de service zou een optie kunnen zijn, maar die zal niet populair zijn, want klanten willen niet meer betalen voor minder.

De andere mogelijkheid zijn investeringen in technologie. Het gebruik van robots en automatisering ontwikkelt zich snel tot een manier om de productiviteit te verhogen en de kosten te beheersen.

 

Op samenwerking gebaseerde geautomatiseerde oplossingen


De ”digitale industrie” biedt het voordeel van digitale processen: machines die worden bewaakt via computers ontvangen hun instructies automatisch, wat de productiviteit, nauwkeurigheid, consistentie en voorspelbaarheid van de kwaliteit verhoogt. Het is bovendien een voordeel dat geautomatiseerde machines nu de mens kunnen vervangen in taken die fysiek zwaar en monotoon werk inhouden of uitgevoerd moeten worden in gevaarlijke omgevingen.  Dankzij geautomatiseerde machines hebben magazijnen nu toegang tot transportsystemen, minikranen, shuttlesystemen en orderpickingsystemen. Nu de innovaties elkaar snel opvolgen, zullen we in de toekomst steeds geavanceerdere telescopische transportbanden, navigatiesystemen, camera's en nog veel meer zien. 

Deze technologische oplossingen bieden talrijke voordelen van uiteenlopende aard.  Automatiseringstechnologie kan logistieke ”zero-defect” processen mogelijk maken en productiviteit, prestaties en detectiemogelijkheden een substantiële boost even. 
Handmatige handling wordt iets uit het verleden en de rol van uw magazijnmedewerkers zal veranderen. Zij zullen taken op zich nemen waarbij zij processen coördineren en grotere verantwoordelijkheden dragen binnen het magazijn: in veel opzichten zullen machines en robots deel gaan uitmaken van hun dagelijkse werk. 

Robots zullen steeds meer menselijke trekken krijgen om te kunnen reageren op hun omgeving. Zij zullen in die zin ”ogen”, ”handen” en ”voeten” krijgen, zelfs als ze er eerder als monitoren of grijpers uitzien. Met behulp van uiterst gevoelige sensoren zullen deze machines in staat zijn om trailers en containers te laden en te lossen. Stationaire en mobiele robots zullen wellicht in staat zijn om orderpicking- en verpakkingstaken te verrichten, artikelen te selecteren en te deponeren en zendingen samen te stellen en individueel verzendklaar te maken. 
Robots zijn een belangrijk aspect van de automatisering, maar er ligt nog veel meer potentieel besloten in geautomatiseerde machines, zoals blijkt uit de snelle ontwikkelingen van de afgelopen dertig jaar, en moderne systemen veel meer doen dan alleen maar laadeenheden in- en uitslaan. 

 

Hobbels in de weg 


Het zijn opwindende tijden in de logistiek. Robots en geautomatiseerde machines zullen efficiënter, effectiever en langer kunnen werken: zij worden niet moe, ziek of hongerig, zij ontvangen geen salaris, hebben geen pauzes nodig en hebben geen andere afspraken of verplichtingen. 
Maar hoogontwikkelde apparatuur, robots en machines hebben onderhoud nodig. Zij moeten bijvoorbeeld schoongehouden worden om hun sensoren te beschermen. Wanneer sensoren niet correct werken, is dat vaak een directe indicatie voor de aanwezigheid van vuil, wat impact heeft op de snelle en efficiënte uitvoering van de beoogde taken. 

Robots en andere geautomatiseerde ontwikkelingen zullen geen problemen met de ademhaling veroorzaken, maar bij een overvloedige hoeveelheid stof zullen de prestaties niet aan de eisen voldoen en dat zal negatieve gevolgen hebben voor de productiviteit en de schademarges. Zij hebben weliswaar geen pauzes nodig, maar een vuile omgeving zal bij tijd en wijle storingen veroorzaken: zij kunnen met uw personeel in botsing komen en lichamelijke letsels veroorzaken of de verkeerde goederen selecteren of inpakken en daardoor vertragingen in de levering veroorzaken. Al deze zaken kunnen ontevreden klanten en winstderving tot gevolg hebben.

Om dit tegen te gaan, moet uw magazijnomgeving zodanig onder controle zijn dat uw menselijke medewerkers gezond blijven en uw machines met optimale efficiëntie hun taken verrichten. De voordelen van investeringen in een geautomatiseerd werkproces liggen voor de hand, maar het is belangrijk dat men zich er bewust van is dat de effectiviteit en productiviteit daarvan gevaar lopen wanneer een gebrek aan schone lucht in uw magazijn onderbrekingen tot gevolg kan hebben. Elke storing kan ten koste van de winstgevendheid en de klanttevredenheid gaan – en kosten veroorzaken die u zich niet kunt veroorloven op korte of lange termijn.

De toekomst ligt altijd net achter de horizon en wanneer het om robots en automatisering gaat, zou iedereen in de logistieke dienstverlening – en in feite iedereen die een magazijn exploiteert – zich erop moeten verheugen. Die toekomst ziet er beslist zonnig uit. Maar ook als een hogere efficiency en winstgevendheid in het verschiet liggen, dient u nog steeds een aantal voorzorgsmaatregelen te nemen. Zehnder Clean Air Solutions biedt u een uitstekende manier om exact dat te doen.

 

Share