06.02.2017 Auteur: Zehnder Clean Air Solutions

Waarom uw bedrijf baat kan hebben bij goede binnenluchtkwaliteit

Wist u dat de luchtkwaliteit in industriële gebouwen vaak een stuk slechter is dan de kwaliteit van de buitenlucht. Meestal wordt er echter veel meer aandacht besteed aan het terugdringen van vervuilende stoffen in de buitenlucht, terwijl er eigenlijk meer aandacht nodig is voor de binnenlucht. Binnenluchtkwaliteit kan een negatieve invloed hebben op uw bedrijfsvoering: het personeel kan gezondheidsklachten krijgen, zoals het zwarte-neus-syndroom en ademhalingsproblemen. Bovendien kan de toestand van uw machines en uitrusting snel verslechteren. Dit leidt uiteindelijk tot een verminderde productiviteit en winstderving.

 

Kwaliteit van de binnenlucht versus buitenlucht

 

Zwevende deeltjes zijn de belangrijkste oorzaak van slechte binnenluchtkwaliteit. Terwijl de WHO enkele richtlijnen aanreikt voor de binnenluchtkwaliteit, hinkt de feitelijke wetgeving achterop [lees hier verder] en zijn bedrijven niet wettelijk verplicht om het probleem aan te pakken.

Om na te gaan hoe ernstig dit probleem is, heeft Zehnder in 100 magazijnen en logistieke centra in heel Europa het gehalte aan zwevende deeltjes gemeten. De resultaten waren verbijsterend.  In maar liefst 82 % van de onderzochte locaties overschreed de binnenlucht de grenswaarde voor vervuilende deeltjes van 50 μg/m³ die geldt voor de buitenlucht. Daarnaast werd bij een kwart van de bedrijven niveaus gemeten van ver boven 150 μg/m³. De luchtkwaliteit in deze werkomgevingen komt overeen met de lucht in een drukke straat van een stad die met een gevaarlijk luchtvervuilingsniveau kampt.

Onderzoek door het Insitute for Health Metrics and Evaluation gaf aan dat elk jaar wereldwijd 5,5 miljoen mensen voortijdig overlijden alsgevolg van luchtvervuiling. Dit heeft ertoe geleid dat veel grote steden verkeersrichtlijnen hebben afgekondigd om de vervuiling door het verkeer te beperken. Het hooggerechtshof in New Delhi, India, heeft zich positief uitgesproken voor het opleggen van een milieucompensatietax voor alle dieselvoertuigen en sommige Europese steden verbannen tijdelijk auto's, trucks en motorfietsen volledig uit hun binnensteden.

Ons onderzoek heeft aangetoond dat de binnenlucht in industriële faciliteiten vaak nog meer vervuild is dan de lucht in deze zwaar verontreinigde buitenomgevingen. Het aantal bedrijven dat actie onderneemt om dit probleem te verhelpen, laat nog veel te wensen over. Om dit probleem aan te pakken, moet u eerst de bron van de vervuiling aanpakken. 

 

Oorzaken van luchtvervuiling in binnenruimtes

 

De lucht in binnenruimtes kan worden vervuild door tal van statische en dynamische factoren. Hier volgen enkele van de meest frequente oorzaken waar men zich bewust van zou moeten zijn:

 

Dynamische stofbronnen

 

Dynamische of mobiele bronnen van zwevende deeltjes komen in alle binnenruimtes voor waar activiteiten plaatsvinden zoals heftruckverkeer, in- en uitpakwerkzaamheden en algemene menselijke activiteiten.

Industriële snijprocessen, zoals kartonnen dozen snijden, veroorzaken heel wat zwevende deeltjes die zich door het magazijn of de hal verspreiden en zich ergens zullen afzetten.

Het productieproces van uw bedrijf zou dus wel eens verantwoordelijk kunnen zijn voor de luchtvervuiling binnen uw bedrijf - vooral als dit proces veel stof en gassen genereert.

 

Statische stofbronnen

 

Over het algemeen is het eenvoudiger om statische of niet-mobiele bronnen te bepalen. Dit kunnen bijvoorbeeld lasstations in een mechanische productielijn zijn, deegmixers in een bakkerij of drukpersen in een drukkerij.

Als uw opslagruimtes voortdurend stoffig zijn, gaat u dan eens na wat u in opslag heeft . Sommige goederen, zoals cement en bloem, vervuilen de lucht van uw magazijn met fijne deeltjes.

 

Vuil van buitenaf

 

Naast statische en dynamische bronnen speelt de kwaliteit van de buitenlucht in de directe omgeving ook een belangrijke rol voor de binnenlucht. Omdat personeel en machines voortdurend naar binnen- en buitengaan, nemen zij onvermijdelijk stof mee.  Het vuil kan ook naar binnen waaien via een open raam of via het ventilatiesysteem binnendringen.

Nadat u de oorzaak van de luchtvervuiling in uw binnenruimtes heeft vastgesteld, kunt u gaan werken aan een oplossing. Dat doet u zo:

 

Uw binnenluchtkwaliteit verbeteren

 

De meeste bedrijven proberen over het algemeen de binnenluchtkwaliteit in industriële gebouwen te verbeteren door meer schoon te maken. Dat kost enorm veel tijd en geld en is dus geen bijzonder efficiënte oplossing. Bovendien pakt dit het probleem niet bij de bron aan.

De installatie van een industrieel luchtzuiveringssysteem - zoals Zehnder Clean Air Solutions - is in dat opzicht een veel zinvollere oplossing. Een dergelijk systeem zal de hoeveelheid zwevende deeltjes in uw magazijn aanzienlijk verlagen en zal u een schone werkomgeving opleveren.

Neem nooit genoegen met een slechte binnenluchtkwaliteit in uw magazijn of fabriek. Schone binnenlucht is niet alleen goed voor uw geweten, maar het verhoogt ook de productiviteit en dus ook uw winst.

 

Share