14.12.2017 Auteur: Zehnder Clean Air Solutions

De vijf stappen om de veiligheid op het werk te waarborgen

Veiligheid op het werk is een topprioriteit voor elk bedrijf. U heeft niet alleen de morele plicht om uw personeel veilig te houden, maar bij verzuim zijn ook de gevolgen op commercieel vlak niet min.

 

Als de veiligheid op het werk niet tiptop is, kan dit leiden tot boetes en imagoschade. Uw klanten gaan u dan anders bekijken en voor u het weet dalen uw inkomsten en uw winst. 

Het belang van veiligheid op het werk kan dus niet worden overschat. Om zeker te zijn dat uw veiligheidssystemen en -processen zo doeltreffend mogelijk zijn, moeten ze regelmatig worden gecontroleerd. Als het beleid rond veiligheid op het werk moet worden bijgewerkt of verbeterd – of als u gewoon wilt weten waar u staat – lees dan zeker verder.

Stel uzelf de volgende vijf vragen om de veiligheid op het werk te analyseren en pas de voorgestelde maatregelen toe als u vindt dat de veiligheid op het werk niet voldoet. 

 

1. Weet u wat de risico's op uw werkplek zijn?

 

Om uw personeel veilig te houden, moet u natuurlijk eerst weten welke risico's ze lopen. Voer een grondige evaluatie van uw werkplek uit en spoor potentiële gevaren op. Dit kunnen algemene risico's zijn, zoals de elektriciteitsinstallatie van het gebouw, of gevaren die specifiek zijn voor uw werkterrein, zoals het bedienen van productiemachines.

Als u alle risico's voor de veiligheid op het werk heeft geïdentificeerd, dient u een duidelijk actieplan op te stellen. Dit plan moet alle risico's gedetailleerd beschrijven en aangeven hoe ze kunnen worden vermeden. Wanneer het plan klaar is, deelt u dit mee aan al uw werknemers en beschrijft u de procedures die ze voor hun eigen veiligheid moeten opvolgen.

 

2. Zijn uw personeelsleden beschermd tegen veiligheids- en gezondheidsrisico’s?

 

Werknemers in industriële en logistieke bedrijven worden dagelijks blootgesteld aan diverse veiligheidsrisico's. Geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen hen hiertegen beschermen. In vele sectoren zijn schoenen met stalen punt, veiligheidsbrillen en oorbeschermers verplicht voor het personeel. Ga na welke bescherming uw werknemers nodig hebben om het werk veilig uit te voeren en bied hen deze bescherming ook effectief aan.

Bescherm de gezondheid van uw werknemers door ze een schone werkomgeving aan te bieden. Dit kan door er bijvoorbeeld voor te zorgen dat de binnenlucht in de fabriek schoon is en dat alle afval op een verantwoorde wijze wordt afgevoerd.   

 

3. Hoe vaak vertonen uw machines een storing of defect?

 

Machines die niet worden schoongemaakt of niet regelmatig worden onderhouden, lopen een groter risico op storingen en kunnen letsels veroorzaken voor uw personeel. Installaties die blokkeren of onvoorspelbaar reageren, zijn een belangrijk veiligheidsrisico, want een medewerker kan bijvoorbeeld geraakt worden door een deel van de machine dat onverwacht beweegt.

Dit risico bestaat ook wanneer stof zich kan afzetten op elektrisch materiaal zoals batterijladers. Dit kan kortsluiting veroorzaken, waardoor het personeel het risico loopt op elektrische schokken.

Naast potentiële schade heeft een storing in de uitrusting ook tot gevolg dat uw personeel zijn werk niet kan uitvoeren, wat dus negatieve gevolgen heeft voor de productiviteit.

Het spreekt dus voor zich dat u uw installaties altijd schoon moet houden.

 

4. Is uw personeel opgeleid om machines veilig te bedienen?

 

Een gebrek aan kennis of ervaring kan gevaarlijk zijn. Ongevallen komen vaker voor wanneer een werknemer niet zeker is hoe een bepaalde taak moet worden uitgevoerd. Daarom moeten alle personeelsleden een grondige opleiding volgen voordat ze machines mogen bedienen.

Het volstaat echter niet om enkel een opleiding te voorzien als ze aan de slag gaan. U dient ook regelmatig opfrissingscursussen aan te bieden. Het is een feit dat werknemers na verloop van tijd en omdat ze meer zelfvertrouwen krijgen, de veiligheidsinstructies uit het oog verliezen die ze hebben geleerd toen ze bij het bedrijf kwamen. Om zeker te zijn dat uw werknemers altijd aandacht hebben voor de veiligheid, kunt u een trainer inschakelen voor uw werkplek of een van uw werknemers vragen om deze functie op zich te nemen.

 

5. Wat is uw procedure om met incidenten om te gaan?

 

Ondanks alle goede zorg en preventieve maatregelen bestaat de kans op een ongeval. Als er zich een incident voordoet, moet dit onmiddellijk worden gemeld en grondig worden onderzocht. Dit is zeer belangrijk om te vermijden dat dit zich herhaalt en om de veiligheid op het werk in de toekomst te waarborgen.

Uw werknemers moeten gepast op een ongeval kunnen reageren. Er mag geen verwarring zijn over wie ze moeten contacteren – alle kanalen moeten duidelijk gedefinieerd en vlot beschikbaar zijn. Het management of uw aangewezen veiligheidsverantwoordelijke (als u die heeft) moet het incident vervolgens onderzoeken en de oorzaak bepalen.

Als de oorzaak geïdentificeerd is, moet een plan of een beleidslijn worden opgesteld om te voorkomen dat vergelijkbare incidenten zich opnieuw voordoen.

 

Op weg naar veiligheid

 

Veiligheid op het werk is cruciaal voor het succes van uw bedrijf. Dankzij ons advies houdt u uw personeel veilig en gezond.

De installatie van een industrieel luchtzuiveringssysteem zoals Zehnder Clean Air Solutions is een eenvoudige ingreep om de veiligheid van uw personeel onmiddellijk te verbeteren. Zehnder Clean Air Solutions zorgt ervoor dat uw werknemers over schone lucht beschikken, waardoor u alles in huis hebt om hun gezondheid te beschermen. Bovendien wordt hiermee ook het stof uit de lucht gefilterd voordat het zich kan afzetten op uw installaties. Hierdoor beperkt u het risico op storingen en de veiligheidsrisico's voor het personeel.

Als u wilt ontdekken hoe Zehnder Clean Air Solutions u kan helpen om uw veiligheidsdoelstellingen te halen, neem dan een kijkje op onze productpagina.

 

Share