25.09.2017 Auteur: Zehnder Clean Air Solutions

Drie hoofdoorzaken van problemen met de productkwaliteit

Producenten moeten zich bewust zijn van de impact die problemen met de productkwaliteit kan hebben op een bedrijf. Als u de verwachtingen van de klanten niet inlost, zullen zij ontevreden zijn en zal het aantal afgekeurde producten toenemen. Mocht u er niet in slagen om de productkwaliteit te handhaven, dan kan dit uw productiekosten negatief beïnvloeden - per slot van rekening produceert u artikelen die niet verkocht raken.

 

Waarom afkeuringspercentages ertoe doen

 

Afkeuringspercentages zijn belangrijk, want die kosten bedrijven veel geld. Het Tooling U SME Manufacturing Insights Report toont echter aan dat veel producenten moeite hebben om afgekeurde producten te vermijden. Ongeveer 16% van de respondenten gaf aan dat het aantal afgekeurde en herbewerkte producten 4% van hun omzet of meer bedroeg - dit betekent dat een fabriek met een omzet van $ 50 miljoen in feite $ 2 miljoen zal verliezen door de herbewerking of afvoer van afgekeurde producten.

Deze kosten omvatten de uitgaven voor de herbewerking van de grondstoffen van het product en de arbeid die daarmee gepaard gaat - evenals transportkosten en logistieke kosten. Problemen met de productkwaliteit kunnen duur uitvallen voor uw bedrijf: enerzijds omdat u de producten moet vervangen of terugbetalen aan uw klanten, en anderzijds omdat dit de reputatie van uw bedrijf schaadt. 

Het is van essentieel belang dat u alles doet wat in uw vermogen ligt om ervoor te zorgen dat uw bedrijf producten van topkwaliteit levert. Mocht u niet weten wat de oorzaak is van de problemen met uw productkwaliteit; wij hebben hieronder drie oorzaken vastgesteld die vaak voorkomen.

 

1. Insluiting van deeltjes

 

Onderdelen met behandeld oppervlak – waaronder gelakte, met poederlak gecoate, gegalvaniseerde en met folie of plastic gecoate onderdelen –  worden vaak afgekeurd omdat er tijdens het behandelingsproces stof onder de coating wordt ingesloten. Dit gebeurt omdat de productieomgeving niet stofvrij wordt gehouden. Hierdoor kunnen zich tijdens het behandelingsproces losse deeltjes op het oppervlak van het onderdeel afzetten. Als dit gebeurt, is het onderdeel niet langer perfect en moet u het afkeuren.

 

2. Machinestoring

 

Het aantal afgekeurde producten zal aanzienlijk lager liggen als u erin slaagt uw machines altijd correct te laten functioneren. Een machine- of uitrustingsstoring kan zich op elk willekeurig moment voordoen, maar de reden waarom dat gebeurt, is niet zo willekeurig. In de meeste gevallen is er sprake van nalatigheid: door een gebrek aan onderhoud of omdat stof zich afzet op uw machines en uitrusting en daar blijft liggen.

 

3. Verwerkingsproblemen

 

Een efficiënt productieproces helpt u om een kwaliteitsvol product te produceren. Maar wanneer machinestoringen problemen veroorzaken in de verwerking van uw grondstoffen of wanneer de manier waarop u grondstoffen verwerkt tot goederen, gepaard gaat met inefficiëntie, dan zult u ook problemen ondervinden bij de handhaving van de productkwaliteit. Dit zal ertoe leiden dat het aantal afkeuringen de pan uitrijst.

Een hoog afkeuringspercentage kan een bedrijf ruïneren. Daarom is het van essentieel belang dat problemen met de productkwaliteit worden voorkomen. De installatie van een luchtzuiveringssysteem zoals Zehnder Clean Air Solutions is één van de manieren om de kwaliteit van uw goederen te waarborgen. Dit systeem filtert de stofdeeltjes uit de lucht, voordat die de kans krijgen om zich af te zetten. Daardoor heeft u minder last van insluitingen, machinestoringen en inefficiëntie in de productie. Dat biedt een groot voordeel voor uw bedrijf, want weinig afkeuringen, betekent dat uw bedrijf dagelijks geld bespaart, terwijl uw imago erop vooruitgaat - wat zich dan weer vertaalt in meer klanten en een hogere winst.

Surf voor meer informatie over de voordelen van Zehnder Clean Air Solutions naar de pagina.

 

Share