30.08.2017 Auteur: Zehnder Clean Air Solutions

Een checklist werk & gezondheid om uw productiviteit en winstgevendheid te verbeteren

Het voordeel van een gezonde werkomgeving is dat het de productiviteit een boost kan geven en dus ook de winst. Het is eigenlijk heel eenvoudig: een schone, gezonde en veilige werkplek zet medewerkers aan om harder en efficiënter te werken. Dit heeft een duidelijke positieve invloed op het eindresultaat.

U bent hier ongetwijfeld bekend mee, maar het is niet altijd eenvoudig om te zorgen voor een optimale werkomgeving. Een checklist ‘werk & gezondheid’ kan u helpen evalueren waar de probleemgebieden zijn en u begeleiden naar een oplossing. Dit zijn de belangrijkste zaken waarmee u rekening dient te houden:

 

1. Toegang tot informatie over veiligheid en gezondheid

 

Biedt uw bedrijf zijn medewerkers nauwkeurige en actuele veiligheidsinformatie aan? Uw medewerkers moeten op de hoogte zijn van talrijke gezondheidsrisico's, zoals blootstelling aan chemicaliën, gevaarlijke installaties en overmatig stof en lawaai. Om deze risico's aan te pakken, dient u zich te verzekeren dat informatieve posters, displays en brochures op goed zichtbare en belangrijke plaatsen aanwezig zijn. Om letsels te voorkomen, moeten uw medewerkers altijd op de hoogte zijn van alle gevaren en daarmee rekening houden.

 

2. Veiligheidsprocessen

 

Een checklist werk & gezondheid evalueert ook de procedures die uw bedrijf volgt na incidenten en ongevallen. U dient na te gaan of uw bedrijf specifieke procedures volgt om ongevallen te melden en te registreren hoe en waar het letsel werd opgelopen. Maar ook weke maatregelen worden genomen om herhaling te voorkomen.

Het is ook goed om weten hoeveel tijd uw bedrijf besteedt aan de verwerking van vragen en klachten rond de veiligheid en gezondheid van medewerkers.

 

3. Opleidingsprogramma's

 

In de meeste fabrieken en magazijnen zijn potentieel gevaarlijke machines te vinden. De checklist werk & gezondheid stelt regelmatige opleiding van het personeel voor, zodat alle operatoren weten hoe ze de machines veilig kunnen bedienen.

Er bestaan tal van methodes om de bedrijfsprocedures op de werkplek te verbeteren. Een goed voorbeeld daarvan is de opleiding over de Japanse methode van constante verbetering – Kaizen-methode. Kaizen richt zich op de reorganisatie van een volledige productiezone om individuele werkposten – en dus de productiviteit van de medewerkers – te verbeteren.

Een andere Japanse opleidingsmethode is 5S. Deze organisatorische aanpak evalueert het rendement en de doeltreffendheid op de werkplek. De basisprincipes zijn: seiri (properheid), seiton (ordelijkheid), seiso (netheid), seik-etsu (standaardisering) en shitsuke (volhouding).

Door deze methodologieën te integreren in uw opleidingsprocessen, weten uw medewerkers precies hoe ze machines moeten bedienen zonder hierbij letsels op te lopen. 

 

4. Welzijnsvoorzieningen

 

Een bedrijf dat hoog scoort in de checklist werk & gezondheid is een bedrijf dat zijn medewerkers degelijke welzijnsvoorzieningen aanbiedt. Om na te gaan of uw werkplek in deze test slaagt, stelt u zich de vraag of uw personeel over het volgende beschikt:

- Schoon drinkwater

- Pauzeruimte voor de lunch

- Afgesloten lockers voor persoonlijke zaken als ze die tijdens het werk niet bij zich kunnen houden

 

5. Goede ventilatie en schone lucht

 

Een gezonde werkplek wordt gekenmerkt door een goede ventilatie en gezonde, inhaleerbare lucht. Als de productieprocessen in uw bedrijf grote hoeveelheden stof of damp creëren, worden uw medewerkers blootgesteld aan de gevaren van een slechte binnenluchtkwaliteit.  

Heel vaak beseft men niet dat de kwaliteit van de binnenlucht dikwijls slechter is dan de kwaliteit van de buitenlucht. Erger nog: binnenlucht is niet op dezelfde manier gereglementeerd als buitenlucht. Zo verbannen sommige Europese steden auto's, vrachtwagens en motorfietsen uit hun straten om de luchtvervuiling terug te dringen, maar voor de binnenlucht bestaan er geen voorschriften.

Dit betekent echter niet dat u de binnenlucht vervuild kunt laten. Het is uw verantwoordelijkheid om uw medewerkers schone lucht te bieden die geen negatieve invloed heeft op hun gezondheid.

Door industriële luchtzuiveringssystemen zoals Zehnder Clean Air Solutions te installeren, kunt u de luchtkwaliteit op uw werkplek te allen tijde verzekeren en in stand houden.

Een veilige en gezonde werkplek verbetert het imago en de reputatie van uw bedrijf en verhoogt de productiviteit van uw medewerkers. Als uw bedrijf gezond is, zullen uw bedrijfswinsten dat ook zijn.   Als u ook in uw bedrijf van deze voordelen wilt gaan genieten – bel ons.

 

Share