'Met minimale middelen is het gewenste comfort bereikt'

“Ik focus op de toepassing van duurzame technische installaties, van woningen tot gebouwen.

Project

RMS Advies staat voor Ruud Megens Sustainable: “Ik focus op de toepassing van duurzame technische installaties, van woningen tot gebouwen. Mijn klanten verwachten dat ik heel goed op de hoogte ben én blijf van de laatste innovaties. Dus leg ik bijvoorbeeld ook mijn oor goed te luister bij Zehnder als het aankomt op duurzame ventilatie en WTW. Aan de andere kant deel ik mijn opgedane kennis met duurzaamheid ook met Zehnder. In die zin is dat een elkaar versterkende wisselwerking.”

Bij het Passiefhuis in Den Bosch van Tom en Marja GodeFrooij is Ruud Megens betrokken geraakt via Carl-Peter Goossen van Bouwnext: “Voor zijn creatieve ideeën voor duurzame technische installaties kan ik de technische onderbouwing leveren. Het klikt onderling heel goed, vooral als het aankomt op Passiefbouwen.”

Van plan tot praktijk

Ruud: “De uitdaging was Passief bouwen met zo min mogelijk installaties. Dat is altijd een spanningsveld. Warm water, een goed klimaat en ventilatie vergen nu eenmaal een bepaald minimum aan capaciteit. Wat diverse partijen bedachten voor Tom en Marja, zoals de bouwkundige schil, ventilatie, WTW en andere voorwaarden in de woning, heb ik telkens doorgerekend en doorgedacht. Mijn insteek was om de technische installaties zo te berekenen dat het plan ook naar praktijk kon worden gebracht.”

Inspirerende uitwisseling van ideeën

Interessant is dat uiteindelijk de complexiteit van de totaaloplossing voor het Passiefhuis van Tom en Marja enorm meevalt. Ruud: “Dat was ook een gesteld doel en dat is behoorlijk gelukt. De woning is niet volgestopt met technische snufjes. Wel is gekeken hoe we met een minimale inbouw van installaties toch het gewenste comfort konden realiseren. Wat het speciaal maakte, is dat dit enthousiaste echtpaar de materie doorgrondt en heel intensief meedacht en ideeën aanreikte voor de bouwvergadering. Mijn rol was om al die input en ideeën op hun duurzame rentabiliteit te checken. Mijn advies? Uiteraard speelt een budget altijd mee. Kies niet voor beknibbelen, want dan zijn je ambities minder goed te halen. Verduurzamen kan heel veel besparing opleveren en comfort brengen, maar probeer niet op de initiële investering te minderen.”

Geïnstalleerde producten

WHR 950

Zehnder WHR 950

Dit warmteterugwinapparaat is ontwikkeld voor toepassing in grotere woningen. In deze systemen wordt vervuilde lucht afgezogen in keuken, toilet en douche en schone buitenlucht toegevoerd in de woon- en slaapvertrekken. Door de hoge luchtopbrengst, 450m³/h bij 200 Pa, is de WHR 950 ook interessant voor de kleine utiliteit.

Naar Product
CO2 sensor 0-10V

Zehnder CO2 sensor 0-10V

De CO2-sensor 0-10V kan gebruikt worden om behoefte afhankelijk te ventileren. De sensor dient voor het meten van CO2 -concentratie in een ruimte. Op deze wijze wordt er meer of minder geventileerd, afhankelijk van de vereiste (gezonde) luchtkwaliteit. De CO2- sensor 0-10V is geschikt voor elke unit die aangestuurd kan worden met een 0-10V aansluiting.

Naar Product