De uitdaging voor Zehnder was helder: renoveer passief tot het maximaal haalbare niveau voor verwarming en bereik in alle seizoenen een comfortabel en gezond binnenklimaat in levensloopbestendige woningen

Woningcorporatie

Manager vastgoed Ronald van Lith van woningcorporatie Openbaar Belang: “De uitdaging om passief te renoveren is door Dura Vermeer met succes neergelegd bij Zehnder.”

Project

Openbaar Belang is een van de oudste woningcorporaties van ons land en heeft ongeveer 2.800 verhuureenheden in de stad Zwolle. Bij het bouwen en beheren van woningen wil Openbaar Belang uitdrukkelijk rekening houden met het milieu en daarnaast de woonlasten van huurders zoveel mogelijk beperken. In 2013 zijn vooroorlogse sociale huurwoningen aan de Binnengasthuisstraat gerevitaliseerd volgens het passiefhuis-principe. Het primaire belang was om op basis van het passiefhuisconcept te komen tot een optimale energieprestatie, verduurzaming én kwaliteit van de woningen wat voor haar huurders leidt tot een lage energierekening en een aangenaam binnenklimaat. Onder verantwoordelijkheid van manager vastgoed Ronald van Lith van Openbaar Belang heeft dit project gelopen.“Deze uitdaging om passief te renoveren is door Dura Vermeer met succes neergelegd bij Zehnder. Binnen ons bouwteam hebben wij hun adviezen in een vroeg stadium ingewonnen en uitgevoerd. Sterker nog: ze hebben met 25 kWh/m2 per jaar zelfs een bétere prestatie geleverd dan de originele uitvraag aangaf. Daarom hebben ze de opdracht gekregen. Een dergelijke samenwerking slaagt alleen wanneer je alle partijen, waaronder Zehnder, vroegtijdig bij elkaar brengt tijdens het ontwerpproces. Als je isoleert op het niveau van passiefhuis moet je een goed binnenklimaat zien te realiseren. Dat doe je niet achteraf in je renovatieconcept, maar direct aan het begin vanaf de eerste ontwerpen. Wat ook doorslaggevend was in hun voorstel, was dat zij erin slaagden alle aan- en afvoerkanalen voor de ventilatie met Warmte Terug Winning (WTW) aan te brengen zonder de originele architectuur van de woningen aan te tasten.”

Onze Oplossing

“De renovatie is opgeleverd in 2012. Zehnder heeft hier ventilatie met WTW toegepast. De bewoners kunnen hun ramen en deuren gewoon open zetten zonder dat het systeem ontregeld wordt. Dit draagt bij aan de positieve beleving en optimaal comfort en was ook één van onze voorwaarden bij de uitvraag. De goed geïsoleerde gevel geeft geen lawaai van buiten. Bovendien is het systeem erg stil en ervaar je geen geluid van de ventilatie.”

Onze toegevoegde waarde

“Als woningcorporatie profiteren we nu van jarenlang probleemloze ventilatie, met een eveneens jarenlang gelijkblijvend prestatieniveau. De bewoners ervaren het binnenklimaat als comfortabel, zowel in de zomer als in de winter. Eén bewoner zei het mooi: ‘in de zomer is de woning heerlijk koel en wanneer ik in de winter binnenstap is het lekker warm.’ Wat deze oplossing ook als toegevoegde waarde brengt, is dat het binnen het concept van het passiefhuis resulteert in moderne en duurzame technieken. Kortom, een optimale warmte- en geluidsisolatie voor de bewoners in een ventilatietechnisch comfortabele en levensloopbestendige woning, met op termijn lagere energiekosten. De installatie is zeer goed ingeregeld, dus ook die nazorg nam Zehnder voor haar rekening. Evenals het vertrouwen dat we in hen hebben in de contractueel tot in detail en voor vele jaren vastgelegde afspraken over onderhoud. Ook daarin bleek Zehnder een constructieve partner.”