'Een goed binnenklimaat bereik je door stevig sparren met kennispartners'

“Alles draait in zo’n project om samenwerking.”

Project

Directeur Willem Flier van Groothuis Bouw in Emmeloord had een helder beeld van de binnenklimaattechnologische aanpassingen én vernieuwingen die hij wilde doorvoeren in zowel zijn bestaande bedrijfspand als bij een stuk interne nieuwbouw. In Joost Smink van VentKlima Zwolle trof hij een positief en kritisch meedenkende adviespartner, gesteund door de concrete producten van Zehnder. Joost Smink: “Alles draait in zo’n project om samenwerking.”

VentKlima is partner in luchttechniek en valt onder de Interduct Groep. Joost: “We leggen heel veel nadruk op samenwerking, partnership, de intermenselijke relatie en transparantie. Techniek is belangrijk, maar in mijn ogen een instrument en niet een doel op zich. De mens staat voorop. Dat geldt voor de klanten met wie wij werken, maar ook voor de medewerkers en partnerbedrijven.”

Intensief sparren met Groothuis Bouw

“Wij kwamen via installatiebedrijf Morrenhof-Jansen uit Dalfsen in contact met Groothuis Bouw. Willem Flier van Groothuis Bouw had specifieke wensen op het gebied van luchttechniek en Morrenhof-Jansen, onze opdrachtgever, gaf ons alle ruimte die rechtstreeks met Willem Flier te bespreken. Door heel intensief te sparren met Willem , die ook zelf veel inzicht en interesse heeft in techniek, zijn we samen tot een innovatieve oplossing gekomen.”

Wisseling ventilatiesysteem in bestaand pand

Ten eerste is bij Groothuis Bouw in het huidige kantoorpand het bestaande ventilatiesysteem C van Zehnder, met natuurlijke toevoer van buitenlucht en mechanische afvoer van binnenlucht, omgezet naar systeem D, eveneens van Zehnder. Dit betekent mechanische toevoer van buitenlucht en mechanische afvoer van binnenlucht met warmteterugwinning. Joost Smink: “Willem Flier vond de bestaande oplossing niet energetisch genoeg en niet behaaglijk genoeg voor zijn medewerkers en klanten. Samen met Zehnder heeft hij vervolgens de theoretische ombouw naar mechanische toevoer van buitenlucht en mechanische afvoer van binnenlucht met warmteterugwinning bedacht. Zehnder heeft de blauwdruk geleverd inclusief de voorbereidende theoretische onderbouw.”

Vraaggestuurde ventilatie

Echter, de ombouw van het ene systeem naar het andere systeem vergde de nodige praktijkkennis en daar kwam VentKlima om de hoek kijken. Joost Smink: “Onze toegevoegde waarde is beoordelen of de theorie van Zehnder past bij de klantwens. De situatie zoals Willem Flier en Zehnder die had bedacht, hebben wij feitelijk ontworpen. VentKlima heeft de gewenste ombouw grondig doorgerekend en daadwerkelijk helpen realiseren en in bedrijf stellen. In dat proces hebben we voortdurend gespard met de opdrachtgever.”

ComfoAir XL

Het hart van deze oplossing is de ComfoAir XL van Zehnder met twee stuks luchtbehandelingskasten. Eén voor de begane grond waar met klanten wordt overlegd en één voor de verdieping waar de medewerkers zijn gesitueerd. Joost: “Slim, want op basis van aanwezige CO2 en temperatuur in de ruimten schakelen de luchtbehandelingskasten direct bij. Vraaggestuurd naar de behoefte van de mensen die specifiek in die ruimten aanwezig zijn.”

Beperking van bestaande kanalenstelsel

“Echter, in deze ombouw hebben we wel gebruik moeten maken van het bestaande kanalenstelsel. Dat viel niet te vergroten. Meer als dat er uit ging konden we er niet in krijgen. Dus moesten we roeien met de riemen die we hadden. We hebben ons door die situatie beperkt tot een enkel kanalensysteem en niet het tweekanalensysteem dat je vaak ziet bij balansventilatie. Onze toegevoegde waarde? Het bedenken van praktische oplossingen, zoals omgaan met klantwensen, goed luisteren en die vertalen naar een technische oplossing en daarbij rekening houden met beperkingen, zoals het bestaande kanalenstelsel. Uiteraard in nauwe samenwerking met partners zoals het tekenbureau en het montagebedrijf.”

Deel 2: inbreiding

Daarnaast heeft er een inbreiding van een grote showroom, spreekkamer en tekenkamer plaatsgevonden. Deze nieuwbouwruimten, een gebouw in een gebouw, zijn in de bestaande productiehal gerealiseerd. Joost Smink: “Hier is de warmteterugwinunit ComfoAir XL voorzien van een koudwaterbatterij. Deze is aangesloten op de bron die ook voor de warmtepomp wordt gebruikt. Deze koudwaterbatterij, eveneens van Zehnder, zorgt voor het koelen van de toevoerlucht naar de ruimten en is aangesloten op een bestaande koudebron. Dit deel van het project was voor VentKlima gemakkelijker omdat het nieuwbouw betrof waarbij er direct 100% geïsoleerd is gebouwd. Wij hoefden niet, zoals bij het eerste deel van het project, rekening te houden met een bestaand kanalenstelsel. Ook hier was Groothuis Bouw heel gedreven. Zij wilden dat de oplossing voor luchtbehandeling er ook esthetisch uit zou zien én duurzaam zou zijn. Doordat alles hier kierdicht is gemaakt, wilde men die ruimte goed kunnen koelen met frisse lucht. Van belang omdat in de tekenkamer veel warmte wordt geproduceerd door de computers en medewerkers.”

Het mag ook gezíen worden

“We hebben hier door ons advieswerk en de producten van Zehnder een goede koeling kunnen realiseren zonder dat de mensen in die ruimten enige tocht ervaren. Bij de grond komt de lucht rustig binnen en in de nok hangt een industrieel kanaal voor de verdere luchtbehandeling. Deze installatie is ook zichtbaar toegepast en niet weggewerkt. Je merkt dan direct dat de beleving door de gebruikers ook positief toeneemt. Daar zit een verband tussen. Voor wat betreft de koeling ervaren de gebruikers de ruimte als perfect.” De producten van Zehnder die in het totale project zijn toegepast zijn 2 stuks ComfoAir XL 1500, een ComfoAir XL 4400 en een ComfoFan S.

Geïnstalleerde producten