04.07.2016

Wetgeving loopt achter: waarom de kwaliteit van binnenlucht ook belangrijk is

De kwaliteit van de buitenlucht wordt alom gereguleerd om onze gezondheid te beschermen. Zelfs in zulke mate dat een verscheidenheid aan maatregelen, waaronder rijverboden, in het leven zijn geroepen. Maar heeft u er al ooit bij stilgestaan dat de lucht in uw fabriek of magazijn nog erger vervuild zou kunnen zijn dan de buitenlucht? We tonen u waarom de wetgeving achterloopt.


Een schoon magazijn is goed voor uw gezondheid

De vrije natuur wordt steeds meer bedreigd door vervuiling en stedelijke ontwikkeling. Als gevolg daarvan zijn regelingen in het leven geroepen om de kwaliteit van de lucht te bewaken. De EU en de Wereldgezondheidsorganisatie hebben de limiet op inadembare vervuilende deeltjes in de buitenlucht vastgesteld op maximaal 50 microgram per kubieke meter (50μg/m³ van PM10 grootte); dit mag niet meer dan 35 keer per jaar worden overschreden.

Deze cijfers zeggen u misschien niet veel, de impact van het nemen van een dergelijke maatregel is echter wel veelzeggend: in heel Europa werden rijverboden opgelegd en werden in de grote steden meetstations opgezet om voortdurend de deeltjesconcentraties te controleren. Als gevolg hiervan wisselen tal van logistieke bedrijven via hun websites informatie uit over waar en wanneer ze vrachtwagens van de weg hebben moeten halen en hun dienstregelingen hebben moeten herzien om aan deze eisen te voldoen, wat de leveringstermijnen in het gedrang brengt.

Het handhaven van de kwaliteit van de buitenlucht is belangrijk voor ieders gezondheid. Maar zou u niet denken dat we, gelet op de tijd die we binnen doorbrengen op het werk, ook aandacht moeten gaan schenken aan de binnenlucht?
 

Daar zult u ademloos van blijven

De binnenlucht is niet in dezelfde mate aan regels gebonden als de buitenlucht, en veel mensen beseffen niet dat de kwaliteit van de lucht in fabrieken, magazijnen of productie-eenheden vaak veel slechter is. Bovendien kan de blootstelling aan hoge niveaus van binnenluchtverontreiniging leiden tot ernstige gezondheidsproblemen, waaronder hartaanvallen, beroertes en eventueel diabetes.

Om te bepalen hoe gevaarlijk de binnenlucht op het werk werkelijk is, onderzocht Zehnder de fijnstofgehaltes in de lucht in 100 magazijnen en logistieke centra van diverse bedrijven in heel Europa. De resultaten waren schokkend: 82 % van de locaties overschreden de limiet van 50 μg/m³ van vervuilende deeltjes in de buitenlucht, met niveaus ver boven de 150 μg/m³ gemeten in een kwart van de bedrijven. Met andere woorden: de luchtkwaliteit op deze werkplekken was gelijk aan drukke straten in steden die rijverboden opleggen. Dit om te helpen bij het verminderen van hun gevaarlijk hoge buitenluchtvervuiling.
 

De gezondheid van uw medewerkers is in gevaar

Deze bevindingen zijn zorgwekkend en stellen terecht de gezondheid van werknemers aan de orde. De meeste mensen vertoeven ongeveer acht uur per dag op het werk, en kunnen daarom enorm lijden onder een gebrek aan schone lucht op de werkplek. Het British Medical Journal publiceerde een onderzoek waaruit bleek dat een toename van de verontreinigende stoffen in de lucht met slechts 10μg/m³ de kans op hartproblemen voor regelmatig blootgestelde personen met 13 % kan verhogen.

Alle werkgevers hebben er belang bij de hoeveelheid vervuilde lucht die op het werk circuleert te verminderen en de gezondheid van hun werknemers te waarborgen: fitte werknemers zijn minder gevoelig voor ziekte, wat resulteert in een vermindering van het ziekteverzuim, en dus een verbetering van de productiviteit.

Een schoon magazijn of schone werkplaats begint met schone lucht en dit kan worden bereikt met de installatie van een industrieel luchtzuiveringssysteem.
 

De voordelen van industriële luchtzuivering

Zehnder Clean Air Solutions filtert de lucht in uw fabriek of magazijn, en houdt deze schoon door de hoeveelheid stofdeeltjes die op machines, producten of mensen kunnen neerslaan drastisch te verminderen. In feite kan de installatie van ons systeem het stof op de productielocatie met wel 90 % verminderen.

De kwaliteit van de binnenlucht is net zo belangrijk voor de gezondheid van u  en uw bedrijf als de kwaliteit van de buitenlucht. Het installeren van een industriël luchtzuiveringssysteem kan zorgen voor een schonere werkplek, en dus een veiligere, gezondere omgeving voor uw medewerkers - en uw bedrijf.

 

Share
Claudia Lette
T +31 (0)65 398 08 52

Business Unit Manager
Clean Air Solutions
 

Alle nieuws