14.08.2016

Recycling: Een schonere omgeving verhoogt de productiviteit

We zien recycling meestal als een modern fenomeen, maar de mens doet dit al eeuwen lang. In tijden waarin geld en materialen schaars zijn, is het aantrekkelijk om goederen en diensten opnieuw te gebruiken. Om die reden is recycling een wijd verbreid fenomeen waarmee zich wereldwijd meer dan 60.000 bedrijven bezighouden.

 

Problemen genoeg

Terwijl recycling natuurlijk tal van voordelen biedt, levert het ook een aantal problemen op. Op locaties waar met schroot wordt gewerkt en goederen worden verwerkt voor hergebruik, komen fijne deeltjes in de lucht terecht. Voor de omgang met afval en recyclingprocessen in het algemeen gelden strenge wetten en regels.

Omdat de recyclingindustrie blijft groeien vanwege de steeds strengere wetgeving op de verwerking van afval (en de wens om minder afval te storten op vuilstortplaatsen), is het voor bedrijven moeilijk om bij te blijven wanneer het om de gezondheid en veiligheid van hun personeel gaat. Mensen die werken in de recyclingindustrie worden regelmatig blootgesteld aan stof, schimmels, bacteriën en endotoxines en die zijn allemaal schadelijk voor onze gezondheid. 

Een rapport van het Health and Safety Laboratory in Groot-Brittannië geeft aan dat werknemers gedurende een periode van 8 uur maximaal aan een stofconcentratie van 10 µg/m³ mogen worden blootgesteld. Maar in hetzelfde onderzoek werd vastgesteld dat medewerkers bij recyclingbedrijven regelmatig aan hogere stofconcentraties in de lucht worden blootgesteld.

Harry Harrison, divisiemanager bij Cannon Confidential, een bedrijf dat actief is in het verzamelen en vernietigen van vertrouwelijke documenten, zegt: ”Bij de vernietiging van documenten komen enorme hoeveelheden stof vrij. Dat is slecht voor de werkomgeving want het stof kan een negatieve invloed hebben op de gezondheid van ons personeel.”

Deze deeltjes staan inderdaad in een slecht daglicht vanwege de ademhalingsproblemen en andere gezondheidsklachten die zij kunnen veroorzaken. Door het excessieve stof moeten medewerkers vaak maskers dragen of – nog erger – zijn ze niet in staat om het werk te verrichten. Daar voegt Harrison aan toe: ”De luchtkwaliteit was zo slecht dat werknemers die contactlenzen droegen, niet eens de ruimte konden binnengaan.”

Gezien de enorme hoeveelheid afval die dagelijks wordt verwerkt, is dat niet eens zo vreemd. Het is nauwelijks voor te stellen hoe dit voor het personeel moet zijn geweest en wat voor effect dit had op het moreel. 

 

De voordelen van een luchtzuiveringssysteem

Luchtgedragen deeltjes worden als een onvermijdelijk aspect van recycling gezien, maar een luchtzuiveringssysteem kan veel van de schade voorkomen of verzachten. Industriële zuiveringssystemen maken het tot 70% eenvoudiger om een hygiënische en schone werkomgeving in stand te houden.

 

Eindelijk aandacht voor de gezondheid

De voordelen voor de gezondheid van het personeel worden meteen duidelijk en bedrijven slagen met relatief geringe inspanningen voor de belangrijke gezondheidsinspecties.

Bij Cannon Confidential kan iedereen de voordelen van de installatie van Zehnder Clean Air Solutions zien: ”Het is een win-winsituatie”, legt Harrison uit. ”Als je de werkomgeving verbetert, verbeter je ook de motivatie van je werknemers. Als het personeel kan zien dat het management er alles aan doet om de werkomstandigheden te verbeteren, zullen ze hun waardering tonen door efficiënter te werken.”

Share
Claudia Lette
T +31 (0)65 398 08 52

Business Unit Manager
Clean Air Solutions
 

Alle nieuws