14.12.2015

Lente-akkoord over ventilatie

Het Lente-akkoord werkt aan Zeer Energiezuinige Nieuwbouw: van bijna-energieneutraal tot energieleverend, met de bewoner als uitgangspunt. Ventilatie speelt een belangrijke rol bij het ontwerpen en bouwen van energiezuinige woningen. In het kader van het Lente-akkoord zijn een tweetal brochures uitgebracht met als thema “ventilatie”. Deze brochures bevatten praktische tips en aanbevelingen om tot een gegarandeerd goed ventilatiesysteem te komen.

Voor zowel systemen met als ook zonder warmteterugwinning geldt dat ontwerp en uitvoering veel aandacht behoeft. Het Lente-akkoord geeft een leidraad om veel gemaakte fouten te voorkomen. De brochures beperken zich niet tot aanbevelingen, maar nemen ook een aantal vooroordelen weg over op de markt zijnde ventilatiesystemen. Zo blijkt bijvoorbeeld dat een ventilatiesysteem zonder warmteterugwinning en zonder voldoende luchtkwaliteitssensoren niet altijd tot een goede luchtkwaliteit zal leiden. Ook blijkt uit de brochures dat het relatief eenvoudig  is om een geluidsarm ventilatiesysteem te maken. Met en zonder warmteterugwinning.

Download hiernaast de brochure Mechanische ventilatie in woningen uitgave december 2015 en de brochure Balansventilatie.

Zehnder Group Nederland
Postbus 621 8000 AP Zwolle
Lingenstraat 2
8028 PM Zwolle
Nederland
T +31 38 429 69 11
F +31 38 422 56 94
Web 
Alle nieuws