22.06.2016

Ketensamenwerking Fijn Wonen

Vrijdag 17 juni tekenden elf partijen, waaronder Zehnder, een 25-jarige samenwerkingsovereenkomst voor Fijn Wonen Nieuwbouw. Met elkaar staan deze partners voor een 25-jarige inspanningsverplichting tot de continue ontwikkeling, innovatie en kwalitatieve verbetering van het concept Fijn Wonen. Door de intensieve samenwerking van deze elf partijen in de afgelopen periode is het nu al mogelijk om Fijn Wonen inclusief een prestatiegarantie (energieverbruik, warmte, comfort, etc) van 25 jaar te kunnen aanbieden. Nog niet eerder gingen partijen een dergelijke samenwerking aan. Fijn Wonen biedt de mogelijkheid om energieneutrale woningen neer te zetten waarin woon- en zorgbehoeftes op elkaar zijn afgestemd. Zo wordt het mogelijk om goedkoper en langer thuis te wonen. Er wordt onder andere gebruik gemaakt van slimme technologie om de bewoners op afstand zorg te kunnen bieden.

Share
Zehnder Group Nederland
Postbus 621 8000 AP Zwolle
Lingenstraat 2
8028 PM Zwolle
Nederland
T +31 38 429 69 11
F +31 38 422 56 94
Web 
Alle nieuws