20.03.2017

Zehnder verwelkomt MKB tour provincie Overijssel

Op vrijdag 17 maart verwelkomde Zehnder de MKB tour van de Provincie Overijssel in Zwolle. Het doel van de tour is om een optimaal ondernemersklimaat te creëren dat tegemoet komt aan de wensen van de ondernemers. De betrokkenheid van de gemeenten is daarbij essentieel. Daarom gaan provincie, gemeenten en ondernemers in gesprek.

Een bezoek aan Zehnder Group Nederland en het eveneens op de Hessenpoort gelegen bedrijf Bonfix maakten een belangrijk onderdeel uit van het programma van de MKB tour in Zwolle. Als start van de dag vonden bij Zehnder Group Nederland gesprekken plaats met de directies van Zehnder en het bedrijf Bonfix en vertegenwoordigers van de provincie en het gemeentebestuur, waaronder gedeputeerde Eddy van Hijum, wethouder René de heer en directeur strategie Maarten Veeger. Na een gesprek over het provinciaal economisch programma en de strategische opgaven van de gemeente gaf algemeen directeur Erik van Heuveln een rondleiding door de showroom, de productie en het testlaboratorium van Zehnder. Vervolgens ging het gezelschap naar het bedrijf Bonfix waar een rondleiding werd verzorgd door directeur Marcel van Buul.

Het MKB, dé banenmotor van Overijssel, staat voor tal van uitdagingen om zich te ontwikkelen, innovaties tot stand te brengen, het juiste personeel aan te trekken of de optimale vestigingsplaats te vinden. Eddy van Hijum, gedeputeerde Economie; “Daarvoor staan de gemeenten, die een belangrijke rol hebben in het scheppen van een goed vestigingsklimaat, de ondernemers en de provincie samen aan de lat. In nauwe samenwerking zijn in 2016 de nodige plannen ontwikkeld. Deze plannen zijn nu in volle uitvoering en leveren al mooie resultaten op. Maar wij moeten continu met elkaar in contact blijven en de aanpak aanscherpen zodat de ondernemer optimaal kan blijven ondernemen. De MKB tour biedt daarvoor een uitstekende gelegenheid.”

In de loop van het jaar komen alle gemeenten van de provincie Overijssel  aan bod binnen de MKB tour, steeds gecombineerd met een bezoek aan een bedrijf.

Share
Zehnder Group Nederland
Postbus 621 8000 AP Zwolle
Lingenstraat 2
8028 PM Zwolle
Nederland
T +31 38 429 69 11
F +31 38 422 56 94
Web 
Alle nieuws