Zehnder Clean Air Solutions

Meer succes in de industrie.

No picture available
Verlaging van de lasrook- en geurbelasting tot wel 90 %

Verlaging van de lasrook- en geurbelasting tot wel 90 %

Lagere bedrijfskosten

Lagere bedrijfskosten

De ervaring laat zien dat onze klanten voor de volgende uitdagingen staan:

Uitdagingen: Aan de hoge verwachtingen van klanten voldoen. Uw klanten verwachten schone, hoogwaardige producten. Wanneer niet aan de verwachtingen wordt voldaan, leidt dit tot klachten en retourzendingen.

Voordeel: Een schone en hygiënische omgeving maakt het u mogelijk hoge standaarden na te leven en een betrouwbare productkwaliteit te waarborgen. Dit leidt tot minder retourzendingen en klachten en draagt bij aan de goede reputatie van uw bedrijf.

Uitdagingen: Stijgende kosten of continue druk om de kosten te verlagen. Het onderhoud en de reiniging van gespecialiseerde machines en de productiekosten nemen steeds meer toe. Uw budget blijft beperkt, terwijl de concurrentie toeneemt!

Voordeel: Lagere kosten, terwijl tegelijkertijd aan de normen wordt voldaan. Minder machinestoringen, minder verstoringen van het productieproces door vervuiling, een geringere schoonmaakbehoefte en een verhoogde efficiëntie helpen u binnen budget te blijven.

Uitdagingen: Verbetering van de energie-efficiëntie noodzakelijk. Kostendruk, strengere voorschriften en toenemende pressie door de milieulobby dwingen bedrijven ertoe zuiniger met energie om te gaan.

Voordeel: Energiebesparing door warmteterugwinning, eliminatie van ventilatoren en vergelijkbare ventilatie en reductie van de schoonmaakbehoefte met perslucht.

Uitdagingen: Processtoringen. De uitval van apparaten, sensoren, systemen en infrastructuur vanwege vervuilingen heeft een negatieve invloed op het soepele procesverloop en verhoogt de bedrijfskosten.

Voordeel: Betrouwbare, goedlopende processen zonder onverwachte onderbrekingen. Minder behoefte aan onderhoud, schoonmaak en tussenoplossingen vanwege incidenten en noodgevallen.

Uitdagingen: Strenge wettelijke voorschriften. Externe instanties stellen strenge eisen aan de hygiëne en veiligheid. De consistente naleving van deze eisen leidt echter tot een hogere arbeidsbelasting.

Voordeel: Een schone en hygiënische omgeving maakt het u mogelijk de hoge standaarden na te leven en een betrouwbare productkwaliteit te waarborgen. Faciliteiten zijn op elk gewenst moment gereed voor inspecties door instanties of uw klanten.

Uitdagingen: Verhoogd verzuim. Slechtere werkomstandigheden leiden tot een mindere werktevredenheid, een lagere productiviteit en een verhoogd verzuim.

Voordeel: Een gezond werkklimaat verlaagt ziekteverzuim en personeelsverloop en leidt tot betere individuele prestaties. Bovendien wordt de motivatie van het personeel verhoogd, wat een positieve invloed heeft op de kwaliteit.

Uitdagingen: Bescherming van het bedrijfsimago. De reputatie van de onderneming speelt een cruciale rol in de groei op lange termijn. Inadequate procedures, onvoldoende hygiëne en onbetrouwbare productkwaliteit brengen het imago in gevaar.

Voordeel: Een reputatie voor tevreden klanten door de betrouwbare en punctuele levering van schone goederen. Positieve inspectieresultaten en een zichtbaar schonere omgeving zijn hiervan het bewijs.

Zehnder Clean Air Solutions voldoet aan uw behoeften

Voor veel bedrijven os Stof een dagelijks en hardnekkig probleem. Doorlopende processen leiden tot vorming van stof dat door continue bewegingen opgewerveld wordt. En daar komen ook nog de stofdeeltjes bij die van buitenaf in het gebouw binnendringen. Ook regelmatige schoonmaak binnen het gebouw kan het stofprobleem niet bevredigend oplossen.

Zehnder Clean Air Solutions geeft uw bedrijf meerwaarde:

Productie van schone, hygiënische producten dankzij de significante verlaging van de stofbelasting met wel 90%. Dit leidt tot minder klachten, een verbeterde houdbaarheid van het product en tevreden klanten.

Reinigingsinspanningen, het onderhoud, verstoringen van bedrijfsprocessen en het energieverbruik en verzuimtijden worden verminderd door een schoon werkklimaat. Zehnder heeft voor al deze aspecten nieuwe maatstaven gesteld.

Lagere stookkosten dankzij luchtcirculatie via het plafond naar de vloer en lagere bedrijfskosten door de EC-ventilatoraandrijving leiden tot een verbetering van de energie-efficiency met in totaal max. 30 %.

Tot 10 % minder procesonderbrekingen met machine-uitval, 30 % minder onderhoud dankzij een geringere vervuiling.

De werkomgeving voldoet aan de hoge normen die typisch gehanteerd worden door externe controleurs en auditoren. Er wordt continu voldaan aan de hygiëne-eisen en eisen met betrekking tot een schone omgeving, terwijl de inspanningen met wel 70% kunnen worden verlaagd. Er vindt een reductie van de hoeveelheid stofdeeltjes, sporen en gassen plaats.

Schonere, gefilterde lucht reduceert het ziekteverzuim met wel 40 %. Door de reductie van de hoeveelheid schadelijke stofdeeltjes worden uw medewerkers gezonder en gemotiveerder en hun prestaties en de kwaliteit van hun werk worden verbeterd.

Tevreden klanten, bezoekers en medewerkers, efficiënte processen en positieve inspectieresultaten dankzij een schonere, hygiënische werkomgeving. Samen versterken deze punten het imago en de reputatie van uw bedrijf.

Wij berekenen hoeveel u kunt besparen, u profiteert ervan.

De waarde van Zehnder Clean Air Solutions is meetbaar.

De terugverdientijd is door vele klanten bewezen.

 

Onze klanten zijn overtuigd van de voordelen van Zehnder Clean Air Solutions.

Neem een kijkje:

 

Uw individuele speciale oplossing

Zehnder CleanAir 12

CleanAir 12

Het voorkomen van deeltjes in de lucht (stofdeeltjes, gassen, micro-organismen) is in de industrie, ambacht en handel onvermijdelijk. Met Zehnder Clean Air Solutions en de innovatieve Zehnder Flimmer technologie kan deze vorm van vervuiling drastisch worden verlaagd. Effectiever en efficiënter
dan ooit.

Naar Product

Zehnder CleanAir 6

CleanAir 6

Het voorkomen van deeltjes in de lucht (stofdeeltjes, gassen, micro-organismen) is in de industrie, ambacht en handel onvermijdelijk. Met Zehnder Clean Air Solutions en de innovatieve Zehnder Flimmer technologie kan deze vorm van vervuiling drastisch worden verlaagd. Effectiever en efficiënter
dan ooit.

Naar Product

Zehnder CleanAir 3

CleanAir 3

Het voorkomen van deeltjes in de lucht (stofdeeltjes, gassen, micro-organismen) is in de industrie, ambacht en handel onvermijdelijk. Met Zehnder Clean Air Solutions en de innovatieve Zehnder Flimmer technologie kan deze vorm van vervuiling drastisch worden verlaagd. Effectiever en efficiënter
dan ooit.

Naar Product

Zehnder CleanAir 2

CleanAir 2

Het voorkomen van deeltjes in de lucht (stofdeeltjes, gassen, microorganismen) is in de industrie, ambacht en handel onvermijdelijk.
Met Zehnder Clean Air Solutions en de innovatieve Zehnder Flimmer technologie kan deze vorm van stofvervuiling drastisch worden verlaagd. Effectiever en efficiënter dan ooit.

Naar Product