Zehnder Clean Air Solutions

Meer succes bij de levensmiddelenproductie en -opslag.

No picture available
Tot wel 90% stof- en deeltjesreductie

Tot wel 90% stof- en deeltjesreductie

Tevreden klanten

Tevreden klanten

De ervaring laat zien dat onze klanten voor de volgende uitdagingen staan:

Uitdagingen: Hygiënestandaarden naleven. Continue waakzaamheid is noodzakelijk om besmetting van producten en productiezones door besmetting, schimmels en bacteriën te voorkomen.

Voordeel: Een schone en hygiënische omgeving maakt het voor u mogelijk om hoge standaarden na te leven en een betrouwbare productkwaliteit te waarborgen.

Uitdagingen: Strenge wettelijke voorschriften en certificeringseisen. Omdat het om uiterst gevoelige producten gaat, gelden voor de levensmiddelenproductie en -opslag strenge eisen. Het naleven van de normen wordt regelmatig bewaakt door externe certificeringinstanties die inspecties uitvoeren in uw installaties.

Voordeel: Hygiëne en reinheid bevinden zich altijd op een niveau dat voldoet aan de verplichtingen van vergunningen en inspecties die essentieel zijn voor de levensmiddelenindustrie.

Uitdagingen: Aan de hoge verwachtingen van klanten voldoen. Uw klanten verwachten schone, hoogwaardige producten. Wanneer niet aan de verwachtingen wordt voldaan, leidt dit tot klachten en retourzendingen.

Voordeel: De onberispelijke productie van schone producten waarborgt een stabiele productkwaliteit en houdbaarheid. Dit leidt tot minder retourzendingen en klachten en draagt bij aan de goede reputatie van uw bedrijf.

Uitdagingen: Omgang met klachten en retourzendingen. Verontreinigde goederen worden geweigerd of teruggezonden. Dit leidt tot handlingskosten, meer afval en schaadt de toekomstige potentiële afzet.

Voordeel: Betrouwbare, schone faciliteiten die leiden tot aanzienlijk minder of zelfs geen retourzendingen van klanten.

Uitdagingen: Stijgende kosten of continue druk om de kosten te verlagen. Het schoonmaken en onderhoud van gespecialiseerde machines evenals de hygiënische handling van ingrediënten en producten worden steeds duurder. Uw budget blijft beperkt, terwijl de concurrentie toeneemt!

Voordeel: Lagere kosten, terwijl tegelijkertijd aan de normen wordt voldaan. Minder verontreinigingen leiden tot minder storingen bij machines en tijdens het productieproces, verminderen de schoonmaakkosten en de hoeveelheid afval en dragen ertoe bij dat u binnen uw budget blijft.

Uitdagingen: Verhoogd verzuim. Slechtere werkomstandigheden binnen de levensmiddelindustrie leiden tot een mindere werktevredenheid, een lagere productiviteit, meer afwezigheid en een hoger personeelsverloop.

Voordeel: Een gezond werkklimaat verlaagt ziekteverzuim en personeelsverloop en leidt tot betere individuele prestaties. Bovendien wordt de motivatie van het personeel verhoogd, wat een positieve invloed heeft op de kwaliteit.

Uitdagingen: Bescherming van het bedrijfsimago. De reputatie van de onderneming speelt een cruciale rol in de groei op lange termijn. Inadequate procedures, onvoldoende hygiëne en onbetrouwbare productkwaliteit brengen het imago in gevaar.

Voordeel: Een reputatie voor tevreden klanten door betrouwbare, schone en hygiënische goederen. Positieve inspectieresultaten en een zichtbaar schonere omgeving zijn hiervan het bewijs.

Zehnder Clean Air Solutions voldoet aan uw behoeften

Voor veel bedrijven os Stof een dagelijks en hardnekkig probleem. Doorlopende processen leiden tot vorming van stof dat door continue bewegingen opgewerveld wordt. En daar komen ook nog de stofdeeltjes bij die van buitenaf in het gebouw binnendringen. Ook regelmatige schoonmaak binnen het gebouw kan het stofprobleem niet bevredigend oplossen.

Zehnder Clean Air Solutions geeft uw bedrijf meerwaarde:

De productkwaliteit wordt beschermd, als gevolg van het continue uit de lucht verwijderen van (met wel 90 %) stof, bacteriën en sporen.

De werkomgeving voldoet aan de hoge normen die typisch gehanteerd worden door externe controleurs en auditoren. Er wordt continu voldaan aan de hygiëne-eisen en eisen met betrekking tot een schone omgeving, terwijl de inspanningen met wel 70% kunnen worden verlaagd.

De productie van schone kwaliteitsproducten leidt tot minder klachten, een verbeterde houdbaarheid en tevreden klanten.

De hoeveelheid teruggestuurde goederen wordt door de verminderde verontreiniging tijdens de productie aanzienlijk gereduceerd. U bespaart productiekosten, genereert minder afval en verhoogt tegelijkertijd de waarschijnlijkheid dat klanten terugkomen.

Verontreinigingen, schoonmaken, verzuimtijden, onderhoud en het energieverbruik worden verminderd door een schoon werkklimaat. Zehnder heeft voor al deze aspecten nieuwe maatstaven gesteld.

Schonere, gefilterde lucht reduceert het ziekteverzuim met wel 40 %. Door de reductie van de hoeveelheid schadelijke stofdeeltjes worden uw medewerkers gezonder en gemotiveerder en hun prestaties en de kwaliteit van hun werk worden verbeterd.

Tevreden klanten, bezoekers en medewerkers, efficiënte processen en positieve inspectieresultaten dankzij een schonere, hygiënische werkomgeving. Samen versterken deze punten het imago en de reputatie van uw bedrijf.

Wij berekenen hoeveel u kunt besparen, u profiteert ervan.

De waarde van Zehnder Clean Air Solutions is meetbaar.

De terugverdientijd is door vele klanten bewezen.

 

Onze klanten zijn overtuigd van de voordelen van Zehnder Clean Air Solutions.

Neem een kijkje:

 

Uw individuele speciale oplossing

Zehnder CleanAir 12

CleanAir 12

Het voorkomen van deeltjes in de lucht (stofdeeltjes, gassen, micro-organismen) is in de industrie, ambacht en handel onvermijdelijk. Met Zehnder Clean Air Solutions en de innovatieve Zehnder Flimmer technologie kan deze vorm van vervuiling drastisch worden verlaagd. Effectiever en efficiënter
dan ooit.

Naar Product

Zehnder CleanAir 6

CleanAir 6

Het voorkomen van deeltjes in de lucht (stofdeeltjes, gassen, micro-organismen) is in de industrie, ambacht en handel onvermijdelijk. Met Zehnder Clean Air Solutions en de innovatieve Zehnder Flimmer technologie kan deze vorm van vervuiling drastisch worden verlaagd. Effectiever en efficiënter
dan ooit.

Naar Product

Zehnder CleanAir 3

CleanAir 3

Het voorkomen van deeltjes in de lucht (stofdeeltjes, gassen, micro-organismen) is in de industrie, ambacht en handel onvermijdelijk. Met Zehnder Clean Air Solutions en de innovatieve Zehnder Flimmer technologie kan deze vorm van vervuiling drastisch worden verlaagd. Effectiever en efficiënter
dan ooit.

Naar Product

Zehnder CleanAir 2

CleanAir 2

Het voorkomen van deeltjes in de lucht (stofdeeltjes, gassen, microorganismen) is in de industrie, ambacht en handel onvermijdelijk.
Met Zehnder Clean Air Solutions en de innovatieve Zehnder Flimmer technologie kan deze vorm van stofvervuiling drastisch worden verlaagd. Effectiever en efficiënter dan ooit.

Naar Product