Zehnder Clean Air Solutions

Meer succes in de recyclingbranche.

Verbetering van uw recycling

Verbetering van uw recycling

Verlaging van de rook-, stof- en geurbelasting tot wel 90%

Verlaging van de rook-, stof- en geurbelasting tot wel 90%

Verbeterde gezondheid en veiligheid

Verbeterde gezondheid en veiligheid

De ervaring laat zien dat onze klanten voor de volgende uitdagingen staan:

Uitdagingen: Strenge certificeringseisen. Bepaalde diensten kunnen alleen worden aangeboden, wanneer aan de strenge eisen van de externe certificeringsinstanties wordt voldaan. De consistente naleving van deze eisen leidt echter tot een hogere arbeidsbelasting.

Voordeel: Hygiëne en reinheid zijn continu op een niveau dat aan de eisen voor vergunningen en inspecties voldoet, omdat deze punten bij de controle van recyclingsystemen bijzonder belangrijk zijn.

Uitdagingen: Behandeling van gezondheids- en veiligheidsproblemen. Vieze geurtjes en stofdeeltjes in de lucht leiden tot gezondheidsproblemen en klachten van de buren. Deze belemmeren het personeel zelfs nog meer, omdat schimmels en bacteriën de gezondheid kunnen schaden.

Voordeel: Een hygiënische en geurarme omgeving met een lage concentratie stofdeeltjes. Dit leidt tot aangename omstandigheden voor buren en personeel. Bovendien worden de wettelijke normen nageleefd en het risico van een stofexplosie geminimaliseerd.

Uitdagingen: Stijgende kosten of continue druk om de kosten te verlagen. Met onderhoud en schoonmaken van gespecialiseerde machines zijn hoge kosten verbonden en het recyclen kan erg veel energie verbruiken. De kosten voor technologieën en salarissen stijgen, terwijl uw budget beperkt blijft.

Voordeel: Lagere kosten, terwijl tegelijkertijd aan de normen wordt voldaan. Verhoogde productiviteit en energie-efficiency evenals een efficiëntere werkwijze dragen ertoe bij dat u binnen uw budget blijft.

Uitdagingen: Verhoogd verzuim. Slechtere werkomstandigheden in recyclinginstallaties leiden tot een mindere werktevredenheid, een lagere productiviteit en een verhoogd verzuim. Voortdurende gezondheidsproblemen kunnen leiden tot langdurig verzuim en een hoger personeelsverloop.

Voordeel: Een gezond werkklimaat verlaagt ziekten en ziekteverzuim, personeelsverloop en leidt tot betere individuele prestaties. Bovendien wordt de motivatie van het personeel verhoogd, wat een positieve invloed heeft op de kwaliteit van het werk.

Uitdagingen: Bescherming van het bedrijfsimago. De reputatie van de onderneming speelt een cruciale rol in de groei op lange termijn. Onvoldoende bescherming van de gezondheid van de buren en medewerkers en gebrekkige processen vormen een risico voor het bedrijfsimago.

Voordeel: Gezonde, tevreden medewerkers en buren zorgen samen met positieve inspectieresultaten voor een goed imago.

Zehnder Clean Air Solutions voldoet aan uw behoeften

Voor veel bedrijven os Stof een dagelijks en hardnekkig probleem. Doorlopende processen leiden tot vorming van stof dat door continue bewegingen opgewerveld wordt. En daar komen ook nog de stofdeeltjes bij die van buitenaf in het gebouw binnendringen. Ook regelmatige schoonmaak binnen het gebouw kan het stofprobleem niet bevredigend oplossen.

Zehnder Clean Air Solutions geeft uw bedrijf meerwaarde:

De werkomgeving voldoet aan de hoge normen die typisch gehanteerd worden door externe controleurs en auditoren. Er wordt continu voldaan aan de hygiëne-eisen en eisen met betrekking tot een schone omgeving, terwijl de inspanningen met wel 70% kunnen worden verlaagd. Er vindt een reductie van de hoeveelheid stofdeeltjes, sporen en gassen plaats.

Minder gezondheidsproblemen op basis van de continue verwijdering van max. 90 % van de stofdeeltjes en geuren uit de lucht.

Door het hygiënische werkklimaat worden de hoeveelheid schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden, het aantal bedrijfsonderbrekingen, het ziekteverzuim en het energieverbruik verlaagd. Zehnder heeft voor al deze aspecten nieuwe maatstaven gesteld.

Schonere, gefilterde lucht reduceert het ziekteverzuim met wel 40 %. Door de reductie van de hoeveelheid schadelijke stofdeeltjes worden uw medewerkers gezonder en gemotiveerder en hun prestaties en de kwaliteit van hun werk worden verbeterd.

Tevreden medewerkers en buren, efficiënte processen en positieve inspectieresultaten dankzij een hygiënische werkomgeving. Samen versterken deze punten het imago en de reputatie van uw bedrijf.

Wij berekenen hoeveel u kunt besparen, u profiteert ervan.

De waarde van Zehnder Clean Air Solutions is meetbaar.

De terugverdientijd is door vele klanten bewezen.

 

Onze klanten zijn overtuigd van de voordelen van Zehnder Clean Air Solutions.

Neem een kijkje:

 

Uw individuele speciale oplossing

Zehnder CleanAir 12

CleanAir 12

Het voorkomen van deeltjes in de lucht (stofdeeltjes, gassen, micro-organismen) is in de industrie, ambacht en handel onvermijdelijk. Met Zehnder Clean Air Solutions en de innovatieve Zehnder Flimmer technologie kan deze vorm van vervuiling drastisch worden verlaagd. Effectiever en efficiënter
dan ooit.

Naar Product

Zehnder CleanAir 6

CleanAir 6

Het voorkomen van deeltjes in de lucht (stofdeeltjes, gassen, micro-organismen) is in de industrie, ambacht en handel onvermijdelijk. Met Zehnder Clean Air Solutions en de innovatieve Zehnder Flimmer technologie kan deze vorm van vervuiling drastisch worden verlaagd. Effectiever en efficiënter
dan ooit.

Naar Product

Zehnder CleanAir 3

CleanAir 3

Het voorkomen van deeltjes in de lucht (stofdeeltjes, gassen, micro-organismen) is in de industrie, ambacht en handel onvermijdelijk. Met Zehnder Clean Air Solutions en de innovatieve Zehnder Flimmer technologie kan deze vorm van vervuiling drastisch worden verlaagd. Effectiever en efficiënter
dan ooit.

Naar Product

Zehnder CleanAir 2

CleanAir 2

Het voorkomen van deeltjes in de lucht (stofdeeltjes, gassen, microorganismen) is in de industrie, ambacht en handel onvermijdelijk.
Met Zehnder Clean Air Solutions en de innovatieve Zehnder Flimmer technologie kan deze vorm van stofvervuiling drastisch worden verlaagd. Effectiever en efficiënter dan ooit.

Naar Product