Ventileren met Zehnder

Iedere woning of gebouw is verschillend waardoor er elke keer andere eisen aan het ventilatiesysteem worden gesteld. Comfort en energie zijn belangrijke aspecten bij de selectie van een ventilatiesysteem. Bovendien is er een groot verschil tussen nieuwbouw en bestaande bouw. 

De twee meest toegepaste ventilatiesystemen zijn systeem C en systeem D, oftewel mechanische ventilatie zonder warmteterugwinning of mechanische ventilatie met warmteterugwinning. 

Diverse ventilatiesystemen