Ecodesign en energielabeling

Ecodesign is een Europese richtlijn die minimumeisen stelt aan energieprestaties van producten. Voor producten waar de consument mee in aanraking komt bestaat ook de plicht om een energielabel te publiceren. Energielabels (of productlabels) geven inzicht in de energieprestatie van een product. Energielabels treft u onder andere ook aan op wasmachines, koelkasten, tv’s en verlichting.

Ook voor ventilatieproducten die bestemd zijn voor de woningbouw is vanaf 1 januari 2016 een energielabel verplicht. Deze labels bevatten specifieke informatie met betrekking tot energie, geluid en luchthoeveelheid van het ventilatieproduct. De energieprestatie wordt uitgedrukt in A+ tot en met G. De Ecodesign eisen en de labelingsmethodiek worden per januari 2018 verder aangescherpt.

De nieuwe richtlijnen
Belangrijk voor u is dat de richtlijn van de Europese Unie voorschrijft dat u uw klanten wijst op energieverbruik van de ventilatie-units. Natuurlijk ondersteunen wij als Zehnder u daar waar nodig is. Vanaf januari 2016 worden al onze woonhuisventilatie-units met de juiste energielabels geleverd, inclusief alle documentatie die de aangewezen klassen van de energieprestaties onderbouwen.
De wetgeving verplicht ons om bij alle producten een specificatieblad mee te leveren. Op het specificatieblad (Declaration of Performance) staat bij producten met warmteterugwinning een rendement genoemd. Het hier genoemde rendement is gemeten volgens een Europese norm en wijkt af van het rendement ten behoeve van de bepaling van de Energie Prestatie Coëfficiënt. Hiervoor blijft het rendement gemeten volgens NEN5138 van toepassing zoals deze vermeld is in onze technische documentatie.

Gereed voor eisen van 2018
Om er voor te zorgen dat al onze producten ook per 2018 aan de toekomstige wetgeving voldoen hebben we ervoor gekozen om de dakventilatoren VDA en centrifugaal ventilator CVM uit ons assortiment te nemen en deze te vervangen door respectievelijk de VDX en de CVF.

Heeft u vragen over energieprestaties of de betekenis van het label? Neemt u dan gerust contact met ons op.