Zehnder ComfoSet flat 51

De ComfoFlat inregelset wordt gebruikt in de situatie waarin het noodzakelijk is de luchthoeveelheid in de ruimte op een juiste luchthoeveelheid in te regelen. Het ComfoFlat systeem kan zijn voorzien van niet-verstelbare ventilatie roosters/
ventielen. Met het inregelset kan de juiste luchthoeveelheid worden gewaarborgd. Door het gebruik van een inregelset wordt het ontregelen van het systeem door de gebruiker (bij onderhoud a.d. ventielen) tot een minimum beperkt.