Alles over BENG

Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat de vergunningaanvragen sinds 1 januari 2021 moeten voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG). Die eisen vloeien voort uit het Energieakkoord voor duurzame groei en uit de Europese Energy Performance of Buildings Directive (EPBD). Op deze pagina vind je allerlei informatie over de energieprestatie indicatoren van de BENG en TO-juli in relatie tot ventilatie. Ook is aangegeven welke type ventilatiesystemen er zijn en welke Zehnder-producten je hierbij kunt toepassen.

Wat is BENG en BENG-regelgeving?

Binnen de Europese Unie is afgesproken dat vanaf 2020 alle nieuwe gebouwen ‘Nearly Zero Energy Buildings’ (NZEB) moeten zijn. BENG (Bijna Energie Neutrale Gebouwen) is hier een letterlijke vertaling van. Tot 2020 werd gebruik gemaakt van de EPC, tegenwoordig gebruik je de BENG. Deze wijziging komt voort uit de Europese richtlijn EPBD (Energy Performance of Buildings Directive) uit 2010 en het Nederlands Energieakkoord uit 2013.

BENG-eisen

In Nederland geldt de BENG-regelgeving voor het vaststellen van de energieprestatie van een nieuwbouwwoning. Het totale energieverbruik van een woning bestaat uit het deel primaire fossiele energieverbruik (BENG 2) plus het deel hernieuwbare energie (BENG 3). Hieronder tref je de drie BENG-eisen aan:

BENG 1

De Energiebehoefte - Dit is de hoeveelheid energie die een woning nodig heeft voor verwarming en koeling. De maximale energiebehoefte wordt in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar aangegeven.

BENG 2

Het primair fossiel energieverbruik - Dit is de hoeveelheid primaire fossiele brandstof die nodig is voor verwarming, koeling, warm tapwater, verlichting en ventilatie. Deze wordt eveneens uitgedrukt in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar.

BENG 3

Het aandeel hernieuwbare energie - Dit is de minimale hoeveelheid aan hernieuwbare energie (bijvoorbeeld via zonnepanelen) van het totale energiegebruik, welke in procenten wordt aangegeven.

TO-juli / Zomercomfort

Naast de drie BENG-indicatoren is er in de regelgeving ook een indicator voor het zogeheten zomercomfort, de TO-juli. TO-juli staat voor 'Temperatuur Overschrijding juli'. Was eerder de vraag ‘Hoe krijgen we het warm?’ van toepassing bij het ontwerpen van een woning, tegenwoordig is door klimaatverandering de vraag ‘Hoe houden we het koel?’ actueler. De zomercomfort indicator moet het risico op een te hoge binnentemperatuur in de zomer voorkomen. Door de parameter TO-juli wordt het risico op oververhitting van de woning ingeschat.

Passieve en actieve TO-juli maatregelen

De TO-juli is opgezet om het zomercomfort van woningen te waarborgen. Vanuit deze indicator dienen er maatregelen genomen te worden om de woning in de zomer niet te warm te laten worden. Dit kan op een passieve manier door bijvoorbeeld zonwering en overstek, maar ook op een actieve manier middels een warmtepomp. Zonwering en/of overstekken zijn energetisch gezien de beste oplossingen. Actieve koeling kan via een bodem gekoppelde warmtepomp ook zeer energiezuinig. Met een lucht-water warmtepomp is dit minder energiezuinig. Het energieverbruik van deze systemen zie je terug in BENG 2.

[Translate to Nederlands:] Wet- en regelgeving ventilatie BENG

Invloed ventilatiesysteem op TO-juli

In de huidige TO-juli indicator blijkt een aantal zaken nog niet goed verwerkt. Denk hierbij aan de bypass in een wtw-unit en het koudeterugwin-effect van de warmtewisselaar in de zomer. Om deze reden zijn de uitkomsten wat vertekend. Een ventilatiesysteem met bypass-functie werkt namelijk bewezen positief in het tegengaan van oververhitting van de woning in de zomer. Ook balansventilatiesystemen met passieve- en actieve koeloplossingen leveren een positieve bijdrage aan de TO-juli indicator. In de Uniec3 software zullen doorlopend updates komen waarbij dit aangepast wordt.

[Translate to Nederlands:] Wet- en regelgeving ventilatie BENG
Aan de slag? Kom in de lucht!
Zehnder Service & Kennis
Meer weten over gebruik of onderhoud? Ga dan naar Kennis & Service. Hier vind je documentatie en tutorials over jouw Zehnder product.
Vragen? Hulp nodig?
Wil je meer weten over Zehnder of heb je vragen over andere onderwerpen of producten van Zehnder, neem dan contact op via telefoon of mail. We geven graag antwoord op al je vragen.
Nog vragen? Stuur ons dan een bericht.

Algemeen-verzoek

Naar contactformulier

Ventilatieberekening aanvragen

Naar contactformulier

Verzoek om service en reserveonderdelen

Naar contactformulier
Nog vragen? Bel ons gerust.

Algemeen verzoek

+31 (0) 38 429 69 11

Ventilatieberekening aanvragen

+31 (0) 38 429 62 20

Verzoek om service en reserveonderdelen

Vrij nummer

+31 (0) 38 429 69 11
MyZehnder-portaal

Profiteer van voordelen op ons MyZehnder-portaal. Log in met uw bekende toegangsgegevens of registreer u voor de eerste keer.