Het coronavirus, COVID-19, veroorzaakt problemen aan de luchtwegen. Het wordt vooral verspreid via druppeltjes in de lucht. Hoe meer onderzoek er gedaan wordt naar de verspreiding van het coronavirus en het beperken hiervan, hoe groter de rol van ventilatie blijkt te zijn. Hieronder lees je allerlei informatie over het coronavirus in relatie tot ventilatie en waarom ventileren helpt om de kans op besmetting te verlagen.

Algemene maatregelen en tips

Om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan heeft het RIVM vier belangrijke maatregelen opgesteld:

  • Als je klachten hebt blijf je thuis en
  • Je laat je testen.
  • Houd 1,5 meter afstand.
  • Zorg voor een goede hygiëne door vaker je handen te wassen.

Naast deze maatregelen zijn er vanuit de wetenschap nog een drietal tips om de verspreiding van een (griep)virus zoveel mogelijk te beperken:

  • Sluit de toiletbril bij het doortrekken van de wc.
  • Controleer (douche)putjes en sifons en zorg dat deze ‘open’ verbindingen met het riool ‘gesloten’ zijn door ze te vullen met water.
  • Ventileer (meer) je huis.

Besmetting via microdruppels en wat je er tegen kunt doen

Door hoesten en niezen komen microdruppels met corona virusdeeltjes vrij. Deze microdruppels bestaan uit verschillende groottes. Als een besmet persoon hoest komen er gemiddeld wel 10.000 druppels vrij. Bart Cremers, Kennisconsultant bij Zehnder, legt uit: “Microdruppels kun je zien als de taxi’s van de COVID-19 virusdeeltjes. Ze brengen het virus overal heen.”

De relatief grote druppels vallen door de zwaartekracht vrijwel direct op de grond. Hierom is het advies om 1,5 meter afstand tot elkaar te houden om besmetting via inademing van de relatief grote deeltjes te voorkomen. De microdruppels, aerosols genoemd, zijn echter zo klein en licht dat ze lang in een ruimte blijven hangen, waar ze andere mensen kunnen besmetten. Bart: “Je kunt de aerosols inademen, maar ze kunnen ook in je ogen terecht komen. Om dit te voorkomen ga je ventileren. Hierdoor worden de aerosols snel afgevoerd en wordt de ruimte gevuld met verse, gezonde lucht.”

 

Wat is ventileren?

‘Verse’ lucht naar binnen halen en ‘gebruikte’ binnenlucht (met een hoger CO2-gehalte) naar buiten afvoeren, dat is heel simpel gezegd het principe van ventileren. Het ‘even een raampje openzetten’ valt daarmee niet onder ventileren, dat is luchten. Door te ventileren voorkom je dat hinderlijke en schadelijke stoffen in je woning blijven hangen. Ventilatie zorgt bovendien voor de afvoer van vocht in huis, afvalstoffen die onze lichamen lichaam produceren en emissies die afkomstig zijn van bijvoorbeeld huisdieren en materialen (bijvoorbeeld vloerbedekking) in de woning.

 

Ventileren helpt het besmettingsrisico verlagen

Door te ventileren voeg je verse lucht in een ruimte toe. Hierdoor verdunt de concentratie met aerosols waarmee je de kans verkleint op het inademen ervan. Het risico op besmetting wordt op die manier verlaagd.

Super Spreading Events (SSE)

Op 10 maart j.l. vond in het plaatsje Mount Vernon in Wahington State een repetitie van het Skagit Valley koor plaats. Van de 60 gezonde koorleden die deze avond kwamen kregen maar liefst 45 personen binnen drie weken de diagnose corona, ondanks de vele preventieve maatregelen die waren genomen zoals handen wassen met desinfectie-gel, geen handen schudden en het gebruiken van eigen bladmuziek. Deze grootschalige besmetting wordt een Super Spreading Event genoemd (SSE).

Andere voorbeelden van een SSE zijn die van de carnavalsvieringen in Brabant en Duitsland, de kerkdiensten in Zuid-Korea en de apres-ski bars in Ischl, Oostenrijk. Net als bij het koor kwam ook hier een groep mensen in een afgeschermde ruimte bij elkaar, waren ze aan het zingen of schreeuwen en, en dat is een belangrijke sleutel in het ontstaan van een Super Spreading Event, werd de ruimte niet of zeer slecht geventileerd.

Ventilatie voorkomt een Super Spreading Event

Met de wetenschap nu dat de verspreiding van het coronavirus vooral verspreid wordt via druppeltjes in de lucht en dat ventilatie hierin kan helpen om de besmettingsgraad te verminderen kan ook worden verklaart waarom er geen SSE is ontstaan in de vluchtelingenkampen. Hier leven veel mensen dicht op elkaar, wordt ook geschreeuwd, maar door de natuurlijke ventilatie die volop aanwezig is in het tentenkamp verwaaien de aerosols snel waardoor de kans op inademen klein is.

Zehnder WTW-ventilatie

Vanuit diverse wetenschappelijke artikelen wordt voor WTW-ventilatie aanbevolen om het warmtewiel, indien aanwezig in de WTW-unit, in verband met het coronavirus tijdelijk uit te schakelen. Zehnder gebruikt een andere technologie in haar ventilatieproducten. Hierdoor is er in geen enkele Zehnder WTW-unit een warmtewiel aanwezig en adviseren wij om de ventilatie-unit beslist aan te houden.

Het is bewezen dat de kwaliteit van binnenlucht veel invloed heeft op onze productiviteit en gezondheid. Het principe van de Zehnder ventilatie-units is dat ze geheel automatisch zorgen voor gezonde binnenlucht in huis. Dit doen ze door de ‘gebruikte’ lucht in de woning naar buiten af te voeren en ‘verse’ lucht naar binnen te halen. Het WTW-principe zorgt daarnaast dat dit energiezuinig gebeurt.

Barker J & Jones MV, 2005. The potential spread of infection caused by aerosol contamination of surfaces after flushing a domestic toilet. Journal of Applied Microbiology 99(2): 339–347.

Best EL, Sandoe JAT, Wilcox MH, 2012. Potential for aerosolization of Clostridium difficile after flushing toilets: the role of toilet lids in reducing environmental contamination risk. The Journal of hospital infection 80(1):1-5.

Bronswijk van JEMH, Pauli G, 1996. An update on long-lasting mite avoidance : dwelling construction humidity management cleaning. GuT, Aachen.

Brown A, St-Onge Ahmad S, BeckCR, Nguyen-Van-Tam JS, 2016. The roles of transportation and transportation hubs in the propagation of influenza and coronaviruses: a systematic review. Journal of Travel Medicine 23(1): 1-7.

Carlsson T, Kovacs P, Karlsson M, Ruud S, Fransson J, 1995. State of the art Investigation of rotary air-to-air heat exchangers. SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (The Swedish National Testing and Research Institute) Energiteknik (Energy Engineering) SP RAPPORT 1995:24.

Casanova LM, Jeon S, Rutala WA, Weber DJ, Sobsey MD, 2010. Effects of Air Temperature and Relative Humidity on Coronavirus Survival on Surfaces. Applied and Environmental Microbiology 76(9): 2712–2717.

CNN, 2020. How can the coronavirus spread through bathroom pipes? Experts are investigating in Hong Kong. Door Helen Regan, gepubliceerd op 12 februari 2020.

Doremalen van N, Bushmaker T, Morris DH, Holbrook MG, Gamble A, Williamson BN, Tamin A, Harcourt JL, Thornburg NJ, Gerber SI, Lloyd-Smith JO, Wit de E, Munster VJ, 2020. Aerosol and Surface Stability of SARS-CoV-2 as Compared with SARS-CoV-1. The New England Journal of Medicine 382(12): 1177-1179.

Doremalen van N, Bushmaker T, Munster VJ, 2013. Stability of Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) under different environmental conditions. European communicable disease bulletin 18(38): 1-4.

Escombe AR, Oeser CC, Gilman RH, Navincopa M, Ticona E, Pan W, Martınez C, Chacaltana J, Rodrıguez R, Moore DAJ, Friedland JS, Carlton A, Evans CA, 2007. Natural Ventilation for the Prevention of Airborne Contagion. Plos Medicine 4(2): 309-317.

Fisk WJ, Faulkner D, Palonen J, Seppanen O, 2002. Performance and costs of particle air filtration technologies. Indoor Air 12(4): 223-234.

Guan W-J, Ni Z-Y, Hu Y, Liang W-H, Ou C-Q, He J-X, Liu L, Shan H, Lei C-L, Hui DSC, Du B, Li L-J, Zeng G, Yuen K-Y, Chen R-C, Tang C-L, Wang T, Chen P-Y, Xiang J, Li S-Y, Wang J-L, Liang L-J, Peng Y-X, Wei L, Liu Y, Hu Y-H, 2020. Clinical characteristics of 2019 novel coronavirus infection in China. Nog niet peer reviewed.

Han H, Kim M-K, 2005. An Experimental Study on Air Leakage and Heat Transfer Characteristics of a Rotary-type Heat Recovery Ventilator. International Journal of Air-Conditioning and Refrigeration 13(2): 83-88.

Hung LS, 2003. The SARS epidemic in Hong Kong: what lessons have we learned? Journal of the Royal Society of Medicine 96(8): 374-378.

Ijaz MK, Brunner AH, Sattar SA, Nair RC, Johnson-Lussenburg CM, 1985. Survival Characteristics of Airborne Human Coronavirus 229E. Journal of General Virology 66(12): 2743-2748.

Johnson DL, Mead KR, Lynch RA, Hirst DVL, 2013. Lifting the lid on toilet plume aerosol: A literature review with suggestions for future research. American Journal of Infection Control 41(3): 254–258.

Kampf G, Todt D, Pfaender S, Steinmann E, 2020. Persistence of coronaviruses on inanimate surfaces and their inactivation with biocidal agents. Journal of Hospital Infection 104(3): 246–251.

Knowlton SD, Boles CL, Perencevich EN, Diekema DJ, Nonnenmann MW, 2018. Bioaerosol concentrations generated from toilet flushing in a hospital-based patient care setting. Antimicrobial Resistance and Infection Control 7(16): 1-8.

Kudo E, Song E, Yockey LJ, Rakib T, Wong PW, Homer RJ, Iwasaki A, 2019. Low ambient humidity impairs barrier function and innate resistance against influenza infection. PNAS: 1-6.

Leitmeyer K & Adlhoch C, 2016. Influenza Transmission on Aircraft - A Systematic Literature Review Epidemiology 27(5): 743-751.

Li Y, Huang X, Yu ITS, Wong TW, Qian H, 2005a. Role of air distribution in SARS transmission during the largest nosocomial outbreak in Hong Kong. Indoor Air 15(2): 83-95.

Li Y, Duan S, Yu ITS, Wong TW, 2005b. Multi‐zone modeling of probable SARS virus transmission by airflow between flats in Block E, Amoy Gardens. Indoor Air 15(2): 96-111.

Li Y, Leung GM, Tang JM, Yang X, Chao CYH, Lin JZ, Lu JW, Nielsen PV, Niu J, Qian H, Sleigh AC, Su H‐JJ, Sundell J, Wong TW, Yuen PL, 2007. Role of ventilation in airborne transmission of infectious agents in the built environment – a multidisciplinary systematic review. Indoor Air 17(1): 2-18.

Luo W, 2020. The role of absolute humidity on transmission rates of the COVID-19 outbreak. Nog niet peer reviewed.

Luongo JC, Fennelly KP, Keen JA, Zhai ZJ, Jones BW, Miller SL, 2016. Role of mechanical ventilation in the airborne transmission of infectious agents in buildings. Indoor Air 25(6): 666-678.

Mangili A, Gendreau MA, 2005. Transmission of infectious diseases during commercial air travel. The Lancet 365(March 12): 989-996.

Memarzadeh F, 2012. Literature Review of the Effect of Temperature and Humidity on Viruses. ASHRAE Transactions 118(1): 1049-1060.

Monto AS, 1974. Medical reviews. Coronaviruses. The Yale Journal of Biology and Medicine 47(4): 234–251.

Morawska L, 2006. Droplet fate in indoor environments, or can we prevent the spread of infection? Indoor Air 16(2): 335-347.

Mui KW, Wong LT, Wu C, Lai ACK, 2009. Numerical modeling of exhaled droplet nuclei dispersion and mixing in indoor environments. Journal of Hazardous Materials 167(1-3): 736-744.

Salah B, Dinh Xuan AT, Fouilladieu JL, Lockhart A, Regnard J, 1988. Nasal mucociliary transport in healthy subjects is slower when breathing dry air. European Respiratory Journal 1(9): 852-855.

Tang JW, 2009. The effect of environmental parameters on the survival of airborne infectious agents. Journal of The Royal Society Interface 6(suppl 6): S737–S746.

Yang Y, Weilong Shang W, Rao X, 2020. Facing the COVID-19 outbreak: What should we know and what could we do? Journal of Medical Virology (accepted paper).

Zhang W, Du R-H, Li B, Zheng X-S, Yang X-., Hu B, Wang Y-Y, Xiao G-F, Yan B, Shi Z-L, Zhou P, 2020. Molecular and serological investigation of 2019- nCoV infected patients: implication of multiple shedding routes. Emerging Microbes & Infections 9(1): 386-389.

WHO, 2020a. Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). World Health Organization, Geneve.

WHO, 2020b. Water, sanitation, hygiene and waste management for COVID-19. World Health Organization, Geneve.

Waarom Zehnder?

Zehnder Group Nederland houdt zich intensief en succesvol bezig met innovatieve oplossingen voor het binnenklimaat. De kwaliteit van de binnenlucht en het comfort voor de mens in zijn leef-, woon- en werkomgeving staan daarbij centraal. Ons doel: het realiseren van een gezond, comfortabel en energiezuinig binnenklimaat.

Energiezuinige klimaatbeheersing

Gezond en comfortabel binnenklimaat

Marktleider in ventilatiesystemen

Aan de slag? Kom in de lucht!
Zehnder Service & Kennis
Meer weten over gebruik of onderhoud? Ga dan naar Kennis & Service. Hier vind je documentatie en tutorials over jouw Zehnder product.
Vragen? Hulp nodig?
Wil je meer weten over Zehnder of heb je vragen over andere onderwerpen of producten van Zehnder, neem dan contact op via telefoon of mail. We geven graag antwoord op al je vragen.
Nog vragen? Stuur ons dan een bericht.

Algemeen-verzoek

Naar contactformulier

Ventilatieberekening aanvragen

Naar contactformulier

Verzoek om service en reserveonderdelen

Naar contactformulier
Nog vragen? Bel ons gerust.

Algemeen verzoek

+31 (0) 38 429 69 11

Ventilatieberekening aanvragen

+31 (0) 38 429 62 20

Verzoek om service en reserveonderdelen

Vrij nummer

+31 (0) 38 429 69 11
MyZehnder-portaal

Profiteer van voordelen op ons MyZehnder-portaal. Log in met uw bekende toegangsgegevens of registreer u voor de eerste keer.