Verandering thermisch rendement balansventilatie-units

Met de invoering van de nieuwe BENG-methodiek per 1 januari 2021 is ook de onderliggende normering en bepaling van het energetisch rendement voor balansventilatietoestellen aan verandering onderhevig. Zehnder dient hier, net als overigens alle andere producenten van gebalanceerde ventilatie- / warmteterugwin units, nieuwe kwaliteitsverklaringen voor op te laten stellen.

Op deze pagina vind je een toelichting op zowel de huidige als de nieuwe bepalingsmethode voor de energieprestatie van gebouwen. Lees waarom door de nieuwe BENG – op papier- het energetisch rendement voor balansventilatietoestellen verandert en er van iedere ventilatie-unit een nieuwe kwaliteitsverklaring nodig is.

Wijziging in methodiek Energieprestatie van gebouwen

Momenteel wordt de norm NEN 7120 aangewezen door het Bouwbesluit voor de energieprestatie van gebouwen (EPG). Vanaf 1 januari 2021 zal de nieuwe nationale bepalingsmethode voor BENG (Bijna Energie Neutrale Gebouwen) vastgelegd zijn in een Nederlandse Technische Afspraak (NTA 8800:2020) en van kracht zijn. Hiermee wordt een nieuwe bepalingsmethode voor de energieprestatie van gebouwen ingevoerd op bovengenoemde datum. Deze bepalingsmethode moet voldoen aan de Europese richtlijn Energieprestatie Gebouwen (EPBD) en aansluiten bij de behoefte en beleving van de consument. Er is daarbij geen overgangsperiode voor de kwaliteitsverklaringen m.b.t. het thermisch rendement van WTW-toestellen, zodat alle fabrikanten van gebalanceerde ventilatie- / warmteterugwin apparaten nieuwe kwaliteitsverklaringen dienen aan te leveren voor 1 januari 2021.

Verschil in bepalingsmethode, niet in kwaliteit, werking of functionaliteit

De huidige bepalingsmethode via de norm NEN 7120 gebruikt een onderliggende norm, de NEN 5138, voor bepaling van het rendement voor gebalanceerde ventilatiesystemen. De nieuwe nationale bepalingsmethode NTA 8800 maakt gebruik van de Europese Norm EN13141-7: prestatiebeproeving van onderdelen/producten voor woningventilatie. We willen benadrukken dat de bepalingsmethoden van elkaar verschillen, maar dat de kwaliteit van de toestellen, de werking en functionaliteit ongewijzigd blijven.

NEN 5138 versus EN 13141-7

Zowel de NEN 5138 als de EN 13141-7 leggen een meetmethode vast voor de bepaling van het rendement van warmteterugwin apparaten gedurende het stookseizoen. Deze rendementsbepaling wordt gebruikt voor de bepaling van de energieprestatie van woningen, woongebouwen en utiliteitsgebouwen en dient te worden aangereikt aan Bureau CRG. Ventilatiefabrikanten zoals Zehnder zijn verplicht deze rendementen middels een gecontroleerde kwaliteitsverklaring van ieder WTW-toestel te laten opnemen in de database van Bureau CRG (BCRG).

Verschil in hoe je meet = verschil in resultaat

Bij de huidige metingen kan worden volstaan met meting bij één bedrijfsconditie waarbij geen condensatie van waterdamp in de afvoerlucht optreedt. Dit vindt plaats bij een buitentemperatuur van 7°C en een binnentemperatuur van 20°C. Hierbij treedt nu, door toepassing van de nieuwe Europese Norm, een belangrijke wijziging op in het meetresultaat van het energetische rendement. Bij de Europese Norm EN 13141-7 dient namelijk te worden gemeten met een nominaal debiet van 70% in plaats van de huidige 60%. Dit is een hoger luchtdebiet wat ook als waarde op de gecontroleerde kwaliteitsverklaring komt te staan.

Nieuwe kwaliteitsverklaringen met andere rendementen

Door de nieuwe meetmethode zullen naar verwachting de huidige rendementen voor alle WTW-toestellen in de markt in percentage iets naar beneden gaan. Dit komt voornamelijk omdat met de nieuwe meetmethode verschillen zijn ten opzichte van de huidige geldende meetmethode:

  • Er wordt in perfecte balans met betrekking tot de volumedebieten gemeten;
  • De bepaling van het rendement volgens de EN 13141-7 wordt bepaald bij een hoger nominaal debiet, namelijk 70% van de maximale capaciteit van het toestel.

Deze verschillen zorgen er voor dat de gemeten rendementen tijdens certificeringen dichter bij de praktijksituatie komen te liggen. Wat positief is. Onze meerjarige monitoringstudies tonen een vergelijkbaar beeld aan van deze praktijkrendementen. Hierdoor staan wij als Zehnder ook achter deze wijziging met betrekking tot de nieuwe bepalingsmethode van de kwaliteitsverklaringen.

BCRG werkt nauw samen met de softwareleveranciers, zodat er een sterke koppeling komt tussen de databank van BCRG enerzijds en de NTA 8800-software anderzijds. De WTW-toestellen met verklaringen die in de databank zijn opgenomen kunnen hierdoor direct met hun specifieke gegevens in de software worden geselecteerd. Ook kun je vanaf begin 2021 alle nieuwe verklaringen op deze pagina terugvinden. De huidige kwaliteitsverklaringen worden allemaal vervangen.

Nog vragen?

Terug naar alle wet- en regelgeving 

Op de Wet- en regelgeving pagina vind je meer informatie over onder meer de nieuwe BENG-eisen, TO-Juli en welke Zehnder ventilatieproducten passen binnen de verschillende systeemvarianten. Ook vind je hier een handig stappenplan voor het aanvragen van een Zehnder ventilatiesysteem in Uniec 3.

Aan de slag? Kom in de lucht!
Zehnder Service & Kennis
Meer weten over gebruik of onderhoud? Ga dan naar Kennis & Service. Hier vind je documentatie en tutorials over jouw Zehnder product.
Vragen? Hulp nodig?
Wil je meer weten over Zehnder of heb je vragen over andere onderwerpen of producten van Zehnder, neem dan contact op via telefoon of mail. We geven graag antwoord op al je vragen.
Nog vragen? Stuur ons dan een bericht.

Algemeen-verzoek

Naar contactformulier

Ventilatieberekening aanvragen

Naar contactformulier

Verzoek om service en reserveonderdelen

Naar contactformulier
Nog vragen? Bel ons gerust.

Algemeen verzoek

+31 (0) 38 429 69 11

Ventilatieberekening aanvragen

+31 (0) 38 429 62 20

Verzoek om service en reserveonderdelen

Vrij nummer

+31 (0) 38 429 69 11
MyZehnder-portaal

Profiteer van voordelen op ons MyZehnder-portaal. Log in met uw bekende toegangsgegevens of registreer u voor de eerste keer.